Featured, Medical

Proiect de prevenție a HIV/SIDA, în dezbatere publică

Proiect de prevenție a HIV/SIDA, în dezbatere publică .Conform Notei de Fundamentare la Hotărârea Guvernului privind aprobarea PNS, sunt patru grupuri prioritare.
Conform Notei de Fundamentare la Hotărârea Guvernului privind aprobarea PNS, sunt patru grupuri prioritare.

“Bărbaţii care fac sex cu alţi bărbaţi – prevalenţă HIV/SIDA estimată 18% (2014); consumatorii de droguri injectabile, copii şi adulţi – prevalenţă estimată 11.2% (2015); persoanele care practică sexul comercial – prevalenţă HIV/SIDA estimată de 1%(2009); persoanele private de libertate 20 – prevalenţă HIV/SIDA estimată 0.2% (2010)”, se arată în sursa citată.

De asemenea, Nota de Fundamentare informează că din cauza numărului mare de cazuri  cu transmitere heterosexuală înregistrate la nivelul populaţiei generale se va acorda o atenţie specială adolescenţilor şi tinerilor.

Cea mai des întâlnită cale de transmitere a virusului HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în rândul acestora este sexul neprotejat. Astfel, intervenţiile de prevenire incluse în cadrul PNS trebuie să asigure şi accesul tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani la servicii de prevenire, diagnostic şi tratament  prin furnizarea de servicii adaptate.

O altă propunere a proiectului este de a utiliza testul HIV ca “poartă” de intrare în tratament. Astfel, PNS propune întărirea capacităţii de testare HIV gratuită, indiferent de statutul de persoană asigurată, prin intermediul unor centre fixe, unităţi mobile şi opţiuni de tip autotestare.

“PNS prevede asigurarea accesului universal la tratament ARV pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA şi acordarea de beneficii şi servicii sociale cum ar fi: programe nutriţionale (alocaţii zilnice de hrană/indemnizaţii lunare de hrană); drepturi conferinte de gradul de handicap (asistent personal, indemnizaţie lunară etc.); accesul la servicii sociale; planificarea serviciilor necesare şi asigurarea managementului de caz”, se mai arată în Nota de Fundamentare.

De asemenea, proiectul de act normativ propune reconstituirea Comisei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, care va avea rolul de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA.

„Avem nevoie de un cadru strategic care să reglementeze intervenţiile necesare pentru prevenirea răspândirii acestor afecţiuni şi asigurarea accesului la tratament şi îngrijiri HIV/SIDA. Acest plan va sta la baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării programelor şi proiectelor naţionale şi locale de intervenţie în domeniul supravegherii, controlului şi prevenirii cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA până în 2020. De asemenea, această strategie respectă convenţiile, tratatele şi alte acte internaţionale privind monitorizarea întregii activităţi în domeniul HIV/SIDA, la care România este parte”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din alte finanţări internaţionale, inclusiv fonduri structurale.

Ultima strategie aprobată în domeniu a fost cea aferentă perioadei 2004-2007.

Ministerul Sănătăţii informează că în perioada 2007-2016, numărul de cazuri HIV/SIDA nou diagnosticate a crescut în rândul tuturor grupurilor populaţionale (total 7.139 cazuri noi, în medie 714 cazuri/an), creşteri dramatice înregistrându-se la nivelul grupurilor prioritare. Astfel, în această perioadă s-au înregistrat un număr de 4.512 cazuri noi HIV/SIDA cu transmitere heterosexuală, 1.182 cazuri în rândul CDI şi 855 în rândul BSB.

După încheierea dezbaterilor, proiectul de Hotărâre de Guvern va fi supus aprobării Guvernului.

blank