Featured, Social

Primaria Capitalei, singura din tara care s-a gandit sa ajute persoanele cu handicap. Intr un an, nicio alta autoritate locala nu a mai oferit spirijin acestor persoane

Primăria Capitalei Gabriela Firea: “Peste 43.000 de beneficiari și plăți în valoare de circa 45 de milioane de euro, la 1 an de acordare a stimulentelor financiare pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap”

Gabriela Firea  Primăria Capitaleisa sa împlinit un an de la lansarea de proiect, destinat pentru sprijinierea persoanelor adulte cu handicap, prin acordarea de stimulente financiare pentru integrarea socială a acestora, în valoare de 500 de lei pe lună. Proiectul a fost aprobat prin HCGMB nr. 330, la sfârșitul lunii august 2017, iar depunerea dosarelor a început la data de 13 noiembrie 2017.

 Gabriela Firea: “Se împlinește un an de când Primăria Capitalei acordă sprijin financiar adulților cu handicap, obiectivul fiind de a contribui, în acest fel, la integrarea socială a acestora. Tot ce ține de asistența socială este de maxim interes pentru noi, și am căutat să avem intervenții cât mai concrete, pentru că sunt categorii de cetățeni care au nevoie de sprijin imediat, nu doar de măsuri pe termen mediu și lung. În tot acest interval, 43.137 de bucureșteni au beneficiat de stimulentul financiar, acordat prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, și au fost făcute plăți în valoare de aproximativ 45 milioane de euro.”

Beneficiarii stimulentului sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni și al caror certificat de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 330/2017 și H.C.G.M.B. nr. 297/2018.

Implementarea proiectului continuă, iar documentele necesare acordării stimulentului se depun fie la sediul din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București (zona Cercului Militar – Calea Victoriei) fie online, accesând link-ul online.dgas.ro. Informații detaliate despre procedura de lucru sunt disponibile în secțiunea dedicată proiectului din site-ul DGASMB, http://dgas.ro/stimulent-pentru-integrarea-sociala-a-persoanelor-adulte-cu-handicap/.

Proiectul are la bază Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” pentru perioada 2015-2020.

DGASMB mai acordă stimulente și pentru alte categorii de beneficiari
– stimulentul pentru nou-născuți. De la începutul anului și până în prezent, 16.724 de beneficiari au intrat în posesia stimulentelor, fiind realizate plăți în valoare de 8.763.043 euro
– ajutorul social comunitar pentru familia monoparentală. Din decembrie 2017 și până în prezent, 40 de beneficiari au intrat în posesia banilor, în valoare de 33.609 euro
– stimulentul pentru copiii încadrați în grad de handicap. De la începutul anului și până în prezent, 4827 de beneficiari și o sumă de 10.032.826 euro

 

blank