Peste 455.000 de români au fost compensați, cu peste 20,5 milioane de lei, în 2020, pentru problemele pe care le-au avut cu rețeaua de energia electrică, respectiv lipsa alimentării cu curent, catitatea tehnică a energiei sau calitatea comercială a serviciului de distribuție. Valorile sunt de aproximativ patru ori mai mari decât în anul precedent.

Sumele pe care distribuitorii le-au achitat în 2020 compesarea clienților au crescut la 20,5 milioane de lei, de la aproximativ 5 milioane de lei, în 2019, conform Raportului privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie în 2020, publicat redent de Autoritatea Națională de Regelementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Începand cu 1 ianuarie 2019 compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în standard privind continuitatea alimentării cu energie electrică se acordă de operatorul de distribuție în mod automat, indiferent de tipul acestuia, pentru toate nivelurile de tensiune, fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor. Consumatorii de energie electrică pot primi, începând din 1 iulie, și compensații, și despăgubiri pentru prejudiciile create de întreruperile din rețea, conform prevederilor unui ordin ANRE din martie.

În sfârșitul anului 2020, erau înregistrați 9.548.041 utilizatori racordaţi la reţelele electrice din patrimoniul celor opt operatori de distribuţie (OD) titulari de licenţă, concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, din care:

5.315.561 utilizatori în mediul urban (aprox. 55%)
4.357.545 utilizatori în mediul rural (aprox. 45%).
Structura compensațiilor
Conform prevederilor Standarului de performanță pentru serviciul de distribuie a elergiei electrice, valoarea maximă a compensațiilor acordate lunar de către distribuitor unui utilizator pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice nu poate depăși 30 de lei pentru un loc de consum și/sau producere racordat la joasă tensiune, 200 de lei pentru un loc de consum și/sau producere racordat la medie tensiune și 300 de lei un loc de consum și/sau producere racordat la înaltă tensiune. Din 1 ianuarie 2019, clienții pot primi 100% din echivalentul valorii totale calculate pornind de la valorile lunare, comparativ cu ponderi de 20% și 50%, valabile în anii anteriori.

Per ansamblu, în 2020:

Număr total compensații: 455.549, față de 124.229
Valoare totală compensații: 20.518.260 de lei, față de 5.581.830 de lei
Valoarea medie a unei compensații: 45 lei față de 44,9 lei
Cele mai multe compensații vizează lipsa continuității alimentării cu energie elctrică, potrivit raportului ANRE, respectiv 414.575 compensații în valoare totală de 16.532.700 lei, reprezentând 80.6 % din total. Compensațiile privind calitatea comercială a serviciului de distribuție a energie electrice reprezintă 19,08% din total (3.915.735 lei), iar compensațiile referitoare la calitatea tehnică a energiei electrice distribuite reprezintă 0,34% (69.825 lei).

Potrivit datelor ANRE, se înregistrează diferențe semnificative între OD privitoare la nivelul compensațiilor acordate utilizatorilor.

Astfel, cele mai multe compensații, implicit cu cea mai mare valoare, au fost plătite de E-Distribuție Banat, respectiv 174.659 compensații, însumând 7.002.270 lei. Minimul este de 85.720 de lei, în cazul SDEE Transilvania Nord, care a avut doar 2.004 compensații plătite.

Ierarhia era la fel și în 2019, însă sumele achitate de distribuitoiorul de pe primul loc erau de peste patru ori mai mari. Astfel, cel mai mare număr de compensații au fost plătite de E-Distribuție Banat, aproape 36.000, cu o valoare cumolată de peste 1,6 milioane de lei. La polul opus, cele mai puține compensații au fost cele aferente rețelei SDEE Transilvania Nord, peste 3.900, cu o valoare cumulată de aproximativ 124.000 de lei.

Situația compensațiilor plătite de OD în anul 2020:
energia electrică și gaze naturale vor fi obligați să le acorde clienților compensații în valoare de 100 de lei, plus 50 de lei
Situația compensațiilor plătite de OD în anul 2019:

energia electrică și gaze naturale vor fi obligați să le acorde clienților compensații în valoare de 100 de lei, plus 50 de lei

Numărul românilor care au avut probleme cu energia electrică a crescut de aproape patru ori în 2020, la fel și nivelul compensațiilor primite.

Zonele cele mai afectateMedia penelor de curent: Peste 2,4 ore pe an
Frecvența și durata întreruperilor în alimentarea cu energie electrică diferă de la distribuitior la distribuitor și, per ansamblu, valorile medii sunt peste cele din statele europene avansate, potrivit raportului ANRE.

În 2020 se observă o ușoară amelioare a numărului de întreruperi neplanificate pe an, de la 2,9 în 2019, la 2,57 în 2020. Este, totuși, peste valoarea medie de cca. 1 – 2 într/an în ţările europene avansate, potrivit ANRE.

Cele mai multe înreruperi neplanificate au fost în zona E-Distribuție Banat (3,9), la egalitate cu E-Ditribuție Dobrogea, iar cele mai puține, 1,6, în zona Delgaz Grid.

În 2019, per ansamblu, frecvența întreruperilor neplanificate variază de la o valoare minimă este de 2.25 într/an pentru Distribuție Energie Oltenia la o valoare maximă de 4,74 într/an pentru EDistribuție Banat, potrivit datelor ANRE.
energia electrică și gaze naturale vor fi obligați să le acorde clienților compensații în valoare de 100 de lei, plus 50 de lei
Numărul românilor care au avut probleme cu energia electrică a crescut de aproape patru ori în 2020, la fel și nivelul compensațiilor primite.

Zonele cele mai afectateLa nivel de țară, indicatorul privind durata întreruperilor neplanificate a înregistrat în 2020 o scădere la valoarea de 146,78 min/an față de 178,9 min/an în 2019. Este, totuși, mult peste valoarea de cca. 20 – 100 min/an în ţările europene avansate.

Cele mai lungi întreruperi, de 177,9 minute/an au fost în zona SDEE Muntenia Nord, iar cele mai scurte, în aroa E-Distribuție Muntenia.

În 2019, valorile au fost cuprinse între 142,8 min/an pentru E-Distribuție Muntenia şi 227,4 min/an pentru E-Distributie Banat.
4
Numărul românilor care au avut probleme cu energia electrică a crescut de aproape patru ori în 2020, la fel și nivelul compensațiilor primite.

Zonele cele mai afectateProbleme la rețeaua de transport
ANRE remarcă în raportul anual că în anul 2020, comparativ cu anul 2019 se constată o deteriorare a indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de transport al energiei electrice ce are la bază atât creșterea numărului de incidente cu energie nelivrată cât și creșterea cantității de energie nelivrată la consumatori.

Indicatorul AIT (AIT – Average Interruption Time – durata medie a întreruperilor) în anul 2020 a crescut cu 213,58 % față de valoarea înregistrată în anul 2019, iar energia nelivrată consumatorilor a crescut cu 213, 74 % față de valoarea înregistrată în anul 2019.

Potrivit ANRE, aceste valori au fost influențate în mare masură de evenimentul accidental din data de 7 august 2020 din stația 400/110/20 kV Domnești, aflată în proces de retehnologizare, eveniment în urma căruia s-a înregistrat o energie nelivrată consumatorilor de 190 MWh. Durata înreruperii la consumatori a fost de 35 de minute, potrivit ANRE. Întreruperi mai lungim, de 105 și 106 de minute au fost la Stația București Sud, în 16 martie, rspectiv 1 septembrie.

„Un număr semnificativ de întreruperi cu energie nelivrată se înregistrează în cazul stațiilor care alimentează zona București (stațiile București Sud, Fundeni și Domnești). În cazul acestor stații s-a înregistrat un număr de 13 incidente din totalul de 29 și o energie nelivrată de 251,3 MWh, ceea ce reprezintă 87,2% din energia totală nelivrată înregistrată în cursul anului 2020”, se arată în raportul ANRE.

Standard comun pentru furnizorii de energie electrică și gaze naturale

Furnizorii de energia electrică și gaze naturale vor fi obligați să le acorde clienților compensații în valoare de 100 de lei, plus 50 de lei pentru fiecare zi de întârzire în rezolvarea solicitărilor care presupun nerespectarea nivelului garantat al calității serviciilor, conform unei decizii recente a Comitetului de Reglementarea ANRE.

Obligația de a achita compensații nu este o noutate în domeniu, dar, în acest an s-a elaborat un standard comun. Concret, ANRE a aprobat, în ședința Comitetului de reglementare din data de 30 iunie, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

Prin acest act normativ, autoritatea de reglementare introduce sistemul de clasificare a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale în funcție de gradul de respectare a indicatorilor de calitate și impune plata automată a compensațiilor către toți clienții afectați.

În cazul în care nu își respectă obligațiile, furnizorii au de plătit amenzi ce pot ajunge la 200.000 de lei. Pentrua le permite furnizorilor să se pregătească, termenul de intrare în vigoare a noului standard a fost stabilit pentru data de 1 ianuarie 2022.