Vinerea Mare 2021. Această zi din Săptămîna Patimilor se mai numeşte Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor şi este o zi de mare doliu pentru toţi creştinii. Într-o zi de vineri, Fiul Domnului a fost răstignit pe cruce şi a murit pentru mântuirea întregii omeniri.

Vinerea Mare 2021. Denumirea de „Vinerea Seacă” a fost dată acestei zile întrucât este o zi de post negru. Există credinţa că cine ţine post negru în Vinerea Mare va fi ajutat de Dumnezeu să-i meargă bine tot anul, să fie ferit de nevoi şi de necazuri. De asemenea, se crede că, dacă ţii post negru în această zi, vei fi ferit de dureri de cap tot anul şi, de asemenea, vei şti cu trei zile înainte când o să mori.

În Vinerea Mare, preoţii scot Sfântul Epitaf în mijlocul bisericii. Sfântul Epitaf este pânza care are pe ea chipul Mântuitorului.

În Vinerea Patimilor, este bine să afumi casa cu tămâie încă din zorii zilei. Locuinţa se înconjoară de trei ori, timp în care este tămâiată. Se crede că tămâia va ţine la distanţă gânganiile şi lighioanele;

Momente speciale în seara de Înviere. Cei mai iubiţi cântăreţi vor fi în ziua de Paşte la România TV

Totodată, şi copacii trebuie tămâiaţi pentru a fi feriţi de dăunători, de boli sau de trăsnete;

Dacă plouă în această zi, se zice că va fi un an bun și mănos. În schimb, dacă nu plouă în Vinerea Mare, anul nu va fi unul roditor;

Se zice că, dacă te scufunzi de trei ori în apă rece în această zi, vei fi sănătos tot anul;

Şi cum ritualurile pentru găsirea ursitului sunt nelipsite, vrăjile făcute în această zi de către fetele nemăritate devin puternice şi se materializează în cereri în căsătorie.

Vinerea Mare 2021. Ce să nu faci în această zi ca să ţii necazurile la distanţă

În Vinerea Patimilor, gospodinele nu mai au voie să coacă. Se zice că cine nu respectă această tradiţie arde mâinile Maicii Domnului;

Femeile nu trebuie să umple borş astăzi, existând credinţă că Necuratul se va scălda în el;

În această zi nu este bine să se sacrifice păsări sau animale;

De asemenea, nu e bine ca astăzi să se coasă căci există riscul de orbire. Torsul, ţesutul şi spălatul sunt şi ele interzise în Vinerea Mare pentru a nu o supăra pe Maica Domnului;

În Vinerea Mare nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie, iar morţii nu se îngroapă în bătăile clopotelor, ci doar în bătăi de toacă.

Rugăciunea din Vinerea Mare. Te scapă de necazuri şi ţi se iartă toate păcatele
Vinerea Mare 2021. În Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, creștinii de pretutindeni rememorează răstignirea şi moartea pe cruce a Mântuitotului Iisus Hristos. Credinţa în Dumnezeu o speranţă pentru noi toí, mai ales atunci când trecem prin momente grele, iar rugăciunea de mai jos este una cât se poate de specială. Conform credincioşilor, dacă rosteşti în Vinerea Mare, această rugăciune, Divinitatea îţi va asculta ruga.

Rugaciunea Braul Maicii Domnului. Se rosteşte miercurea şi vinerea
„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”