Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legea a fost adoptată în 10 octombrie de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional, iar în 16 octombrie a fost contestată la Curtea Constituţională de către PNL . Din 20 noiembrie,s-a promulgat legea datelor cu caracter personal Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată sesizarea Partidului Naţional Liberal cu privire la proiectul de lege.

Legea prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice se realizează numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi pentru combaterea infracţiunilor.

“Operatorii sunt obligaţi să instituie măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru a furniza persoanei vizate informaţiile necesare potrivit prevederilor art. 13 şi art 16-21 şi pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfăşurate în condiţiile prevăzute de art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariţiei unui incident de securitate”, se arată în textul legii.

În plus, operatorul are obligaţia de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluţionare a cererilor formulate în temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit, în cel mult 60 de zile calendaristice.

La cerere, atunci când legea nu prevede altfel, operatorul comunică persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare: temeiul juridic al prelucrării, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă, dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terţe sau organizaţii internaţionale, orice alte informaţii suplimentare, în funcţie de specificul activităţilor de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter personal sunt colectate fără ştirea persoanei vizate, mai prevede legea.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat şi decretul pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice.