Titularul unei conexiuni la internet prin intermediul căreia s-au săvârșit încălcări ale dreptului de autor prin partajarea de fișiere nu poate fi exonerat de răspundere indicând pur și simplu un membru de familie care avea posibilitatea de acces la această conexiune.

Editura germană Bastei Lübbe solicită Landgericht München I (Tribunalul Regional din München I) obligarea domnului Michael Strotzer la plata unei despăgubiri financiare deoarece o carte audio pentru care deţine drepturile de autor şi drepturile conexe a fost pusă la dispoziţie unui număr nelimitat de utilizatori ai unei platforme de schimb pe internet spre descărcare (peer-to-peer) prin intermediul conexiunii la internet care aparţine domnului Strotzer.

Domnul Strotzer contestă faptul că ar fi încălcat el însuşi drepturile de autor. În plus, arată că şi părinţii săi, care locuiesc în aceeaşi casă, aveau acces la această conexiune, fără a da mai multe precizări cu privire la momentul la care a fost utilizată respectiva conexiune de către părinţii săi şi la natura acestei utilizări. Potrivit Landgericht München I, din jurisprudenţa Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiţie, Germania) reiese că, având în vedere dreptul fundamental la protecţia vieţii de familie, o astfel de apărare este suficientă în dreptul german pentru a exclude răspunderea titularului conexiunii la internet.

 Landgericht München I solicită, în acest context, Curţii de Justiţie să interpreteze dispoziţiile din dreptul Uniunii privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

Advertisement

 Prin hotărârea pronunţată astăzi, Curtea răspunde că dreptul Uniunii se opune unei legislaţii naţionale (precum cea în discuţie în litigiul principal, interpretată de instanţa naţională competentă), în temeiul căreia răspunderea titularului unei conexiuni la internet prin intermediul căreia s-au săvârşit încălcări ale dreptului de autor prin partajarea de fişiere nu poate fi angajată în cazul în care acesta indică un membru de familie care avea posibilitatea de acces la această conexiune, fără a da mai multe precizări cu privire la momentul la care a fost utilizată respectiva conexiune de către acest membru de familie şi la natura acestei utilizări.

Landgericht explică în această privinţă că titularul unei conexiuni la internet, prin intermediul căreia s-a săvârşit o încălcare a dreptului de autor, este prezumat a fi autorului respectivei încălcări, din moment ce a fost identificat cu precizie prin adresa sa IP şi nicio altă persoană nu avea posibilitatea de acces la această conexiune la momentul la care s-a produs încălcarea. Totuşi, această prezumţie poate fi răsturnată în cazul în care alte persoane aveau posibilitatea de acces la această conexiune. Pe de altă parte, dacă un membru de familie al acestui titular beneficia de această posibilitate, titularul poate să înlăture răspunderea sa, ţinând seama de dreptul fundamental la protecţia vieţii de familie, prin simpla indicare a acestui membru al familiei sale, fără a fi obligat să ofere precizări suplimentare cu privire la momentul la care conexiunea la internet a fost utilizată de către membrul de familie respectiv şi la natura utilizării de către acesta din urmă.

 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediţie specială, 17/vol. 1, p. 230), precum şi Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, rectificare în JO 2004, L 195, p. 16, Ediţie specială, 17/vol.2, p. 56).