Angajații din învățământul românesc beneficiază în 2020 de vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Însă sumele vor fi impozitate de statul român cu 10%.

Angajații din sistemul de învățământul beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Noua măsură implementată de Ministerul Educației a intrat în vigoare marți, 30 iunie.

Aceste vouchere sunt valabile un an de zile.

Beneficii pentru angajații din Educație
Indiferent de perioada lucrată în anul 2020, angajații din educație au dreptul să beneficieze de voucherele de vacanță.

De asemenea, angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe acesta.

Beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului suportul electronic, la sfârșitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanță sau la data încetării raporturilor de muncă. Ulterior, angajatorul va restitui suportul electronic unității emitente.

Măsura este prevăzută în Ordinul nr. 4635/2020 privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020.

(1) Prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2020 în unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții publice din subordinea acestuia.

(2) În anul 2020, salariaților din unitățile/instituțiile prevăzute la alin. (1) li se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație.

(3) Beneficiază de vouchere de vacanță personalul încadrat în unitățile/instituțiile prevăzute la alin. (1), care a desfășurat activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detașat sau aflat în situațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanță, este suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanță numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituție o cerere în acest sens, precum și dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității/instituției.