Rabla
Social

Programul Rabla 2022 da starul celei de a doua sesiuni. Iată condițiile de participare

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că a doua sesiune a programelor Rabla şi Rabla Plus va debuta pe 13 mai. Românii care vor să-şi cumpere o nouă maşină cu bani de la stat se pot înscrie până la data de 31 mai.

Programul Rabla 2022. O nouă sesiune a programelor „Rabla” şi „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmând să se adreseze, în premieră, şi instituţiilor publice şi unităţilor administrativ – teritoriale.

Programul Rabla 2022. Ce trebuie să faci pentru a-ţi lua maşină nouă cu bani de la stat

„Pe data de 13 mai se va lansa noua sesiune ‘Rabla’. Am făcut o reaşezare a bugetelor ţinând cont de cererea şi nevoia pieţei pentru un număr cât mai mare de autovehicule electrice. Am alocat pentru Programul ‘Rabla’ – persoane fizice suma de 335 de milioane de lei, pentru persoane juridice suma de 123 de milioane de lei şi, pentru prima dată, instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale vor avea o axă de finanţare doar a lor, a cărei alocare va fi de 50 de milioane de lei. De asemenea, pentru Programul ‘Rabla Plus’ persoane fizice am alocat 262 de milioane de lei, pentru persoanele juridice 190 de milioane de lei, iar instituţiile publice vor avea, de asemenea, 100 de milioane de lei alocate numai în această sesiune”, a declarat preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu în cadrul unei conferinţe de presă.

Începând din acest an, românii care vor să-şi cumpere o maşină electrică sau hibridă cu bani de la stat trebuie să dea la schimb o maşină veche. Mai mult, românii pot casa două maşini vechi, valoarea stimulentului financiar de la stat fiind mai mare decât în cazul casării uneia singure.

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti ca să beneficiezi de o primă de casare  Clasic) sau de un ecotichet (Rabla Plus)

să ai domiciliul sau reședința în România;

să îndeplineşti obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

să te fi înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;

ai predat autovehiculul uzat unui colector autorizat;

ai prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat;

achiziționezi autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere

actul de identitate al solicitantului care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;

certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;

cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;

actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în Spațiul Privat Virtual.

Potrivit datelor AFM, în 2021, vechimea parcului auto din România era de 16,8 ani, în timp ce, în 2010, se situa la sub 10 ani.