Sunteți profesor și sunteți interesat să colaborați în strânsă legătură cu o companie interesantă în mediul dumneavoastră școlar imediat? Sunteți profesor academic și doriți să oferiți ceva nou școlilor din regiunea dumneavoastră ca parte a misiunii universității deschise? Lucrați pentru o autoritate școlară și sunteți interesat de modalități de a implica mai mult școlile în societate?

Asociația Universitatea Copiilor din România , membru in consorțiul piectului european PHERECLOS, vă invită să aplicați pentru un parteneriat de mentorat în cadrul proiectului PHERECLOS – ”Școala Deschisă !”

Ce este PHERECLOS – Școala Deschisă – Mentorat transnațional?

PHERECLOS este un proiect finanțat de UE pentru a încuraja cultura școlii deschise. Școala deschisă reprezintă pentru consorțiul PHERECLOS o școală care exploatează resurse și idei în mediul său înconjurător. În acest fel, răspunde provocărilor cu care se confrunta comunitatea din care face parte și le încorporează în abordările didactice și viața școlară de zi cu zi. Școlile Deschise asigură comunității locale creativite, considerând elevii și cadrele didactice o resursă valoroasă pentru societate.

Programul TEMP oferă o oportunitate de a realiza inițiative la scară mică legate de Școala Deschisă și învățarea reciprocă în rândul partenerilor de mentorat în cadrul PHERECLOS. Organizațiile participante vor beneficia de cunoștințele, instrumentele și experiența din cadrul rețelei proiectului.

Ce se așteaptă de la partenerii de mentorat?

Organizațiile participante trebuie să dezvolte și să implementeze un parteneriat de învățare în contextul Școlii Deschise ca proiecte pilot. Acestea pot varia de la o școală bazată mai mult pe practică, descoperirea de noi locuri de învățare, includerea unor experți externi în predare sau orice altă inovație legată de Școala Deschisă. Datorită naturii abordării proiectului PHERECLOS, parteneriatele de mentorat trebuie să includă cel puțin un partener cu experiență într-un angajament științific non-formal bazat pe activitati specifice Universitatii Copiilor. Perioada de timp a unui proiect este de maxim unsprezece luni, din februarie până în decembrie 2021. Un plan de lucru detaliat, două rapoarte și participarea activă la proiectul PHERECLOS sunt obligatorii.

Care este beneficiul meu?

Pe lângă experiențele de învățare din cadrul programului TEMP, participanții vor beneficia de rețeaua extinsă a consorțiului proiectului PHERECLOS din Europa și nu numai. Pentru implementarea proiectelor TEMP este disponibilă o finanțare de 15.000 € pentru fiecare parteneriat de mentorat.

Cine poate aplica?

Programul de Parteneriat de Mentorat este deschis organizațiilor care sunt furnizori de educație formală, non-formală sau informală sau care caută o legătură cu ideea de Școala Deschisă. Mentoratul în PHERECLOS nu este strict o relație între o organizație mai experimentată, mai informată și o organizație mai puțin experimentată sau mai puțin informată, ci o abordare de învățare reciprocă.

Fiecare parteneriat de mentorat este format din cel puțin patru organizații din două țări eligibile pentru finanțare în programul TEMP. Se recomandă includerea, de asemenea, a unei școli sau a unei autorități școlare în propunerea de mentorat. (vezi informații suplimentare)

Cererile trebuie trimise până la 18 decembrie 2020, ora 17.00 la mentoring@phereclos.eu. Comitetul de proiect PHERECLOS va selecta zece parteneriate de mentorat.

Mai multe informații despre programul de mentorat și procedura de aplicare pe www.phereclos.eu!