Actualitate, Stiri

Lucrările de reabilitate termică la alte patru blocuri din sectorul 2 au fost încheiate

În săptămâna 9 – 13 septembrie a fost făcută recepţia finală la terminarea lucrărilor de reabilitare termică la alte patru noi blocuri ce însumează 244 apartamente.

Blocurile se află la adresele: blocul 18 cu 68 apartamente din strada Judeţului numerele 9 – 13, blocul 6 cu 88 apartamente din strada Nada Florilor numărul 6, blocul 34 cu 44 apartamente din strada Cristea Mateescu numărul 4 şi blocul O 2, scara A cu 44 apartamente din strada Matei Voievod numerele 115 – 123.

646x404Numai în primele două săptămâni ale lunii septembrie au fost recepţionate şapte blocuri reabilitate termic cu număr de 429 de apartamente.

Programul de reabilitare termică în sectorul 2 cuprinde:

Programul I de reabilitare termică a imobilelor de locuit din sectorul 2 cuprinde 265 de blocuri cu 20.402 apartamente in finalizare.

1_02157400Programul II de reabilitare termică cuprinde 245 de blocuri cu 14.787 apartamente şi are termen de finalizare la sfârşitul anului 2013.

Situaţia este următoarea: au fost încheiate contracte de execuţie pentru reabilitare termică la 240 de obiective, la 238 de blocuri a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare termică, la 229 de obiective au început efectiv lucrările de reabilitare termică şi au fost finalizate şi recepţionate lucrările de reabilitare la 22 de blocuri

Programul III de reabilitare termică cuprinde 601 blocuri cu 39.259 apartamente. Pentru acestea s-au efectuat expertizele tehnice, auditul energetic, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectele tehnice si detaliile tehnice de execuţie.

image-2013-04-28-14708145-0-reabilitarea-termica-blocurilor-din-bucurestiIn prezent blocurile se afla in licitatie publica deschisa in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Lucrările de reabilitare termică vor demara etapizat începând cu sfârșitul lunii noiembrie, urmând a fi finalizate la sfârşitul anului 2014.

Programul IV de reabilitare termică cuprinde 533 blocuri cu 28.248 apartamente pentru care in această luna vom transmite catre asociatiile de proprietari, solicitarea conform legii, de a aproba contractul de mandat si ulterior sa le aprobam in consiliul local.

media_20130831125259_877Primăria Sectorului 2 suportă integral, costurile aferente reabilitării termice a imobilelor, inclusiv partea prevăzută de Lege pentru a fi asigurată de către asociaţiile de proprietari.

Programul este structurat în funcţie de data depunerii cererilor de către asociaţiile de proprietari la Primărie.

Blocurile şi cele patru programe de reabilitare termică le puteti găsi şi pe site-ul Primăriei Sectorului 2.