Contractul de comodat este unul dintre documentele de care are nevoie orice persoană care își dorește să folosească anumite bunuri cu titlu gratuit, pentru o perioadă determinată de timp. Acesta apare pe lista actelor necesare pentru înființarea unei firme, fiindcă, adesea, antreprenorii care nu dețin o proprietate își stabilesc sediul social într-o locuință sau alt spațiu pentru care nu plătesc chirie. Este vorba despre un împrumut de folosință, prin urmare, contractul de comodat este gratuit. Totuși, fiind vorba de un act real, acesta este reglementat de Codul civil, iar pentru încheierea lui trebuie îndeplinite mai multe condiții. Iată ce trebuie să știi:

Ce reprezintă contractul de comodat

Contractul de comodat este un acord prin care o persoană, care poartă numele de comodant, oferă spre folosință temporară unei alte persoane, numite comodatar, un lucru determinat, cu obligația ca acesta să fie restituit la data scadentă. Practic, prin intermediul documentului semnat de ambele părți se transmite un drept de folosire a respectivului bun, nu și dreptul de proprietate asupra acestuia. Mai este cunoscut și sub numele de împrumut de folosință, deoarece comodatarul nu este obligat să achite contravaloarea utilizării bunului sau uzura lui, excepție făcând cazul în care nu s-a convenit altfel în clauzele încheiate, respectiv, ca la final să se înapoieze bunul în starea în care a fost predat.

Acte necesare

Documentele necesare pentru încheierea unui contract de comodat diferă în funcție de bunurile ce sunt date în folosință. În general, pentru bunuri mobile sau imobile, este nevoie de actele de identitate ale părților, actul de proprietate asupra bunului și actele de funcționare, pentru persoanele juridice. În cazul în care se dă spre folosință un autovehicul, atunci, pentru realizarea contractului de comodat vor fi necesare și talonul mașinii, cartea de identitate a acesteia, un certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, actul constitutiv ori hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în situația firmelor.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească un contract de comodat

Potrivit legislației în vigoare, un asemenea acord poate fi considerat valid doar dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • Contractul de comodat nu trebuie înregistrat la un organ fiscal, ci rămâne la aprecierea părților să se asigure că totul este corect și realizat cu bună credință
  • Este necesară predarea bunului care face obiectul contractului
  • Părțile implicate trebuie să aibă capacitatea să întocmească acte de administrare, în momentul în care încheie contractul
  • Comodantul și comodatarul trebuie să cadă de comun acord asupra termenilor prevăzuți în contract, întrucât, în acest mod,, este realizat acordul de voință
  • Dacă imobilul oferit drept folosință este un apartament care va fi utilizat ca sediu social, este nevoie de obținerea de semnături de la locatarii din imediata vecinătate (perete în perete)

Pentru realizarea unui astfel de contract, comodantul nu trebuie să dețină, obligatoriu, bunul în proprietate, deoarece îi transferă comodatarului doar dreptul de folosință, nu pe cel de proprietate.

Obligațiile părților implicate

În ceea ce privește comodantul, acesta are obligația de a restitui comodatarului sumele cheltuite pentru lucrări asupra bunului, altele decât cele efectuate pentru folosința bunului, a celor utile și voluptorii. De asemenea, cel care oferă bunul spre utilizare în mod gratuit este obligat să suporte despăgubiri, în cazul în care nu i-a adus comodatarului la cunoștință viciile ascunse ale bunului, când a încheiat contractul.

La rândul său, comodatarul va avea grijă de bunul împrumutat în mod gratuit, îl va conserva și va face reparații, dacă provoacă avarii. Acesta va suporta cheltuielile de întreținere, va folosi bunul în conformitate cu destinația sa și îl va returna la împlinirea termenului stabilit prin contract.

 

Așadar, contractul de comodat implică transmiterea în folosință a unui bun, în mod gratuit. Nu se percepe niciun cost pentru utilizarea acestuia, fie că vorbim de o locuință, o mașină sau alt bună, însă, condiția principală este de a fi înapoiat la încetarea contractului, la cererea comodantului sau dacă nu au fost îndeplinite regulile stabilite.