Social, Stiri

CLASA PREGĂTITOARE 2015: Vineri este ULTIMA ZI de înscriere.

CLASA PREGĂTITOARE 2015. Părinţii mai au timp până vineri, 13 martie, să completeze cererile de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2015-2016. Prima etapă de înscriere se va încheia în data de 21 martie.

clasa_zero_53196200

CLASA PREGĂTITOARE, CLASA ZERO, METODOLOGIE CLASA PREGATITOARE, CLASA I, EDU.RO. Părinţii îşi pot înscrie copiii la clasa pregătitoare atât în şcoli, cât şi pe site-ul ministerului Educaţiei.

CLASA PREGĂTITOARE 2015. Până miercuri, 11 martie, ora 18:00, au fost completate la nivel naţional 160.325 de cereri. Dintre acestea, 129.084 (80,5%) de cereri vizează copiii cu vârsta de 6 ani, împlinită înainte de data de 1 septembrie 2015, iar 31.241 (19,5%) de cereri, copiii cu vârsta de 6 ani, împlinită începând cu data de 1 septembrie 2015, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei.

CLASA PREGĂTITOARE 2015. Prima etapă de înscriere se va încheia pe 21 martie, după ce se vor afişa listele cu copiii înmatriculaţi, cei neînscrişi şi locurile rămase libere. Apoi, a doua etapa de înscriere în clasa pregătitoare va începe pe 23 martie, aceasta fiind destinată copiilor nerepartizaţi sau care n-au participat în prima fază.

CLASA PREGĂTITOARE 2015. A doua etapă de înscriere se va desfăşura în perioada 24 martie – 3 aprilie, iar pe 10 aprilie se vor afişa rezultatele finale. Între 13 – 17 aprilie, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.

Tot vineri, 13 martie, se va încheia şi înscrierea copiilor în clasa I, în unităţile şcolare din circumscripţia de care aceştia aparţin. Înscrierea se poate face direct la sediul unităţilor de învăţământ, pe acelaşi segment orar destinat programului pentru clasa pregătitoare. Pentru părinţii care doresc înscrierea copiilor în alte unităţi de învăţământ decât cele de circumscripţie, MECS a alocat perioada 23 martie – 3 aprilie. În data de 10 aprilie, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ, vor fi afişate listele finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

Ce copii pot fi înscrişi în clasa pregătitoare

CLASA PREGĂTITOARE 2015. Copiii care împlinesc vârsta de şase ani până pe data de 31 august 2015 sunt înscrişi în clasa pregătitoare. Totuşi, în cazul copiilor care împlinesc şapte ani până pe 31 august, dar care n-au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015, părinţii pot opta pentru clasa I.

În clasa pregătitoare mai pot fi înscrişi şi copiii care împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, însă numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Copiii care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, pentru care părinţii nu optează pentru clasa pregătitoare sau a căror dezvoltare psihosomatică nu permite parcurgerea acestei clase, pot fi înscrişi la grădiniţă, în grupa mare.

Actele necesare pentru înscriere

CLASA PREGĂTITOARE 2015. Părinţii pot completa cererile pentru înscrierea copiilor online sau la secretariatul şcolii la care vrea să-şi înscrie copilul, iar validarea cererilor este obligatorie. „Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere”, se arată în metodologie.

În cazul cererilor completate online, părinţii trebuie să se deplaseze personal la şcoala la care vor să-şi înscrie copiii, pentru validarea acesteia. Cererea se poate completa online la această adresă.

La şcoală, la momentul completării cererii sau la momentul validării acesteia, părinţii trebuie să aibă o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului. Dacă este cazul, părinţii mai trebuie să aibă şi o copie a documentului cu rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor de înscriere, copiii sunt repartizaţi in clasa pregătitoare în doua etape, astfel:

  • prima etapă: repartizarea copiilor se face pe baza informatţiilor din cererile de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică şi pe baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicarii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare
  • a doua etapă: este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive
blank