Actualitate, Featured

Vezi cum poti ramane fara permis de conducere

Vezi cum poti ramane fara permis de conducere Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifică ordonanța de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care este introdus un nou caz de retragere a permisului de conducere, transmite Mediafax.

Decretul semnat de șeful statului vizează Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în sensul introducerii unui nou caz de retragere a permisului de conducere, respectiv situația în care autoritatea emitentă a sesizat instanța de judecată în vederea anulării permisului de conducere obținut cu încălcarea normelor legale.

Inițiativa a fost adoptată, pe 12 decembrie 2018, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

De asemenea, Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene. Scopul proiectului este dotarea unităţilor administrativ teritoriale cu mijloace de transport care folosesc orice tip de combustibil alternativ.

Vezi cum poti ramane fara permis de conducere :

Ordonanța stabilește cadrul instituțional pentru participarea Ministerului Dezvoltării Regionale la pregătirea și implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităților administrativ-teritoriale cu mijloace de transport: „a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice sau care folosesc orice tip de combustibil alternativ, inclusiv puncte de reîncărcare şi alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local; b) autobuze școlare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar de stat”, conform legii promulgate.

Proiectele sunt finanțate cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și se implementează în baza acordului de parteneriat, încheiat în condițiile legii între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca lider de parteneriat și unitățile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice.

Vezi cum poti ramane fara permis de conducere :

De asemenea Ministerul Dezvoltării, în calitate de lider de parteneriat, poate organiza și derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru unitățile administrativ teritoriale partenere, în condițiile legii.

La rândul lor, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale partenere au obligația să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării acestora. Acestea trebuie să asigure și utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor preluate în baza parteneriatului pe toată durata valabilității contractelor de finanțare.

Vezi cum poti ramane fara permis de conducere :

Proiectul de lege a fost adoptat, pe 12 decembrie, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Șeful statului a semnat și decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atrubuire a contractelor de achziție publică, a contractelor sectoriale și a constractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Inițiativa legislativă a fost adoptat tot pe 12 decembrie, de Camera Deputaților,ca for decizional.

Președintele României a mai semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 care creează cadrul legal şi instituţional pentru acordarea unor măsuri de protecţie socială salariaţilor din cadrul societăţilor din sectorul de creştere a suinelor, a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane şi ale căror contracte individuale de muncă au încetat pentru motive neimputabile acestora.

Pe 12 decembrie, inițiativa a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Totodată, Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare derogarea de la prevederile art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de
locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, în anul 2018 să fie menținut caracterul anual al Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, precum și cuantumul de 50% al cotei-părți care se alocă de la bugetul de stat pentru finanțare.

Proiectul de lege a fost adoptat, tot pe 12 decembrie, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.