Economic, Stiri

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit şi electorata intră în vigoare la 1 iulie

Iată ce schimări ne mai aşteaptă începând de astăzi!

 scutire impozit

Scutirea de impozitul pe profitul reinvestit şi schema fiscală de restructurare a creditelor intră în vigoare de la 1 iulie 2014, odată cu eliminarea sau comasarea a 92 de taxe şi tarife nefiscale.

Agenţii economici vor fi scutiţi integral de la plata impozitului pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice, respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, iar pentru aplicarea acestei facilităţi fiscale va fi luat în considerare profitul contabil înregistrat începând cu 1 iulie 2014 şi investit în echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru produse sau achiziţionate după această dată. Impactul bugetar este estimat la 137,5 milioane lei în 2014.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual, după caz, şi se va aplica până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Tot de marţi, 1 iulie, se va aplica schema fiscală pentru restructurarea creditelor, care vizează persoanele cu venituri brute de cel mult 2.200 de lei/lună şi posibilitatea diminuării cu 35 % a ratei lunare de plată.

Deducerea din venitul lunar impozabil este de 900 de lei, restructurările fiind permise până la finele lui 2015. Fiecare client care va obţine o restructurare a creditelor în condiţiile prevăzute ar putea primi un beneficiu lunar de cel mult 144 de lei, aferent impozitului de 16% aplicat pentru suma maximă deductibilă.

Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de reducere a ratei, în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017 şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei /lună.

Băncile şi clienţii pot aplica astfel de restructurări începând cu 1 iulie 2014 până la 31 decembrie 2015.

De la 1 iulie vor fi eliminate 92 de taxe, fără a se crea un impact bugetar important, reducându-se astfel birocraţia şi creându-se facilităţi pentru contribuabili. Impactul total al celor 92 de taxe va fi de 900.000 de lei, din care aproximativ 850.000 de lei la bugetul total consolidat şi restul la instituţii independente.

Astfel, va fi eliminat tariful pentru eliberarea unui paşaport electronic, simplu, temporar sau al altui document de trecere a frontierei – al cărui nivel este 22 de lei, tariful de asistenţă îndrumare înfiinţare firmă – 19,8 lei pe oră, cel pentru cerere eliberare date statistice (fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) – 20 lei/fişă sintetică/statistică unicriterială şi tariful pentru cerere eliberare informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii – 11 lei/firmă (toate trei percepute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului).

De asemenea, vor fi anulate: tariful de 73 lei/oră pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere (consultanţă privind legislaţia în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice) perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, tariful privind accesul la documentaţie care vizează investigaţii privind practicile anticoncurenţiale, de 150 de lei/solicitare, perceput de Consiliul Concurenţei, tariful de utilizare a procedurii electronice, de 46 lei/an/utilizator (Ministerul pentru Societatea Informaţională), taxa pentru emitere aviz privind activităţi în domeniul dispozitivelor medicale şi medicamentelor, de 300 de lei/aviz (Ministerul Sănătăţii).

blank