Parlamentul a avizat, favorabil bugetul SRI pentru anul 2021, prin proiectul de buget asigurându-se 2.708,06 milioane lei (din care de la bugetul de stat 2.700,31 mililioane de lei).

Comisia precizează însă că necesarul minim de fonduri al SRI, „pentru buna funcționare a acestuia”, se ridică la 2.828,06 milioane lei. Propunerile pentru proiectul de buget 2021, cu încadrare în plafonul de cheltuieli stabilit Serviciului, reprezintă 0,242% din PIB.

Comparativ cu bugetul anului anterior, pentru anul curent, alocațiile de la bugetul de stat sunt mai mici cu 0,84%. În urma analizei naturilor de cheltuieli din fondurile alocate SRI, comisia precizează că, o pondere majoră o dețin cheltuielile cu drepturile salariale (56,38%) și pensiile (25,46%).

Parlamentul atrage atenția că asigurarea parțială a necesarului minim de resurse nu împiedică desfășurarea activităților specifice în condiții de normalitate, în primele unsprezece luni, dar impune suplimentarea fondurilor la naturile de cheltuieli deficitare pe parcursul execuției bugetare.

Comisia mai arată că SRI și-a propus să prioritizeze cheltuielile și să facă economii, iar parlamentarii vor monitoriza și controla modul de utilizare a banului public.

Potrivit proiectului aprobat de Guvern, creditele de angajament ale SRI se vor ridica în 2021 la 3.133.632 mii lei, însemnând o creștere față de 2020 cu 14,36%. În același timp, creditele bugetare se ridică la 2.708 milioane lei, însemnând o scădere cu 0,47% față de 2020.