Actualitate, Stiri

Parcul Plumbuita, salvat de la retrocedare

În procese, care au durat 14 ani, se cerea iniţial restituirea a 6 hectare de teren

29077_hpim1038_parcul_plumbuita

 Primăria Sectorului 2 a câştigat în instanţă, după o luptă de şase ani, procesul prin care samsarii imobiliari interesaţi să distrugă parcul Plumbuita, au încercat retrocedarea unei părţi considerabile din acest parc din sectorul 2.

Curtea de Apel Bucureşti a emis, vineri, 8 noiembrie, decizia prin care a fost respinsă cererea de retrocedare a terenului din parcul Plumbuita care reprezintă unul dintre cele mai importante parcuri din această zonă cu o mare concentrare demografică.

Reamintim faptul că, începând cu anul 1999, a fost promovată pe rolul instanţelor de judecată acţiunea formulată de Bărbulescu Constantin şi continuată de succesorii acestuia, vizând restituirea unei suprafeţe de 6 ha de teren, situată în incinta Parcului Plumbuita, în contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Ulterior, au fost introduse în cauză şi alte instituţii, respectiv Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor, iar acţiunea a fost restrânsă la suprafaţa de 37.282,16 mp.

La nivelul anului 2007, prin Decizia civilă nr. 339 din 15 mai 2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în Dosarul nr. 39012/2/2005 s-a dispus restituirea în natură către moştenitorii lui Bărbulescu Constantin, a unei suprafeţe de teren de 3,728 ha, situată în Parcul Plumbuita.

0003739_BisericaParculPlumbuita

În dosarul ce s-a aflat pe rolul instanţelor de judecată, Primăria Sectorului 2  nu a fost niciodată citată ca parte. Am aflat de acest dosar şi de amplasamentul restituit, după decizia instanţei, când beneficiarii hotărârii judecătoreşti au comunicat Primăriei Sectorului 2 soluţia prin corespondenţă, întrucât au sesizat că pe terenul în discuţie se executau lucrări de reabilitare a parcului.

Analizând actele transmise,inclusiv Expertiza de identificare efectuată în dosar, precum şi documentele existente în evidenţa Serviciului Cadastru Fond Funciar al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti, am constatat că terenul restituit a fost (parţial) greşit identificat, o parte din terenul restituit aparţinând altor persoane. De asemenea, au fost identificate o serie de documente ce atestau că întreaga suprafaţă de teren a făcut obiectul unei exproprieri pentru cauză de utilitate publică încă din anul 1943.

În acest context, primarul Neculai Onţanu a formulat cerere de intervenţie în interesul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Administraţiei Domeniului Public, dosarul având ca obiect RECURSUL promovat împotriva deciziei de restituire a terenului din Parc, care s-a aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Au fost comunicate totodată şi actele ce demonstrează amplasamentul greşit al terenului restituit de către instanţa de apel, precum şi documente ce atestau existenţa titlului legal al statului asupra terenului restituit.

10814927

Astfel, la dosar Primăria Sectorului 2 a identificat şi depus copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicată Legea 708 /27 octombrie 1943, privind declararea de utilitatea publică a terenului în discuţie. În Anexă fiind inserată menţiunea că terenul din jurul Mănăstirii Plumbuita (perimetru ce include proprietatea reclamanţilor) „şi se va transforma într-un parc natural, plătindu-se şi costul exproprierilor”. În aplicarea legii, la nivelul Municipiului Bucureşti s-au derulat acţiunile pentru expropriere, autorul reclamanţilor fiind înscris în Tabloul întocmit, cuprinzând proprietăţile ce urmează a se expropria din regiunea Plumbuita Tei. La poziţia 3, nr topografic 810, este înscrisă parcela de teren de 60838 mp, proprietatea ing. Bărbulescu C, fiind stabilit chiar şi cuantumul despăgubirilor. A fost anexat acest tabel, ştampilat la nivelul compartimentului de specialitate ce funcţiona la acea vreme.

Astfel, proprietarii ar fi fost dublu despăgubiţi, odată prin Legea 708/27 octombrie 1943 şi a doua oară acum, când au cerut în anul 1999 retrocedarea terenului.

Din compararea actelor de proprietate şi analiza planurilor vechi de delimitare a amplasamentelor, Primăria Sectorului 2 a constatat că amplasamentul real al proprietăţii reclamanţilor – moştenitorii lui C. Bărbulescu, se află parţial sub apele Lacului Plumbuita şi zona de protecţie a lacului şi parţial în zona afectată de investiţii pentru cauză de utilitate publică – Parcul Plumbuita.

Vineri, prin decizia Curţii de Apel Bucureşti, a fost respinsă cererea de retrocedare a terenului din parcul Plumbuita, în care s-a urmărit distrugerea spaţiului verde. Primăria Sectorului 2 pune astfel capăt unui proces în care s-a urmărit distrugerea spaţiului verde din zona Plumbuita, parc gândit încă de acum 70 de ani, din perioada celui de-al doilea război mondial, ca zonă verde de utilitate publică pentru bucureşteni.

 

blank