Codul fiscal
Economic

Noi modificări în Codul fiscal. Sunt vizate impozitele și taxele locale

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare mai multe modificări în Codul fiscal. Acestea vizează plata impozitului pe venit și a taxei pe valoare adăugată. De asemenea, noi schimbări au fost aplicate privind accizele și impozite și taxe locale.

Începutul de an aduce schimbări în Codul fiscal din Republica Moldova. Modificările vizează impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accizele, precum și impozitele și taxele locale, aprobate prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2024).

Modificări în Codul fiscal

Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova a arătat modificările aplicate în Codul fiscal pentru anul 2024. Acestea aduc o serie de noi amendamente privind impozitele și taxele locale.

Prima modificare pe 2024 in Codul fiscal vizează impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar.

Conform noilor reglementări, termenul de aplicabilitate a prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, în vederea impunerii bunurilor imobile, inclusiv terenurilor neevaluate de către organul cadastral în scopul impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar se extinde până la 01.01.2025.


Ce se întâmplă cu taxele locale

Noțiunea de „publicitate socială” este înlocuită din acest an cu cea a mesajului „de interes public”. Modificarea are ca scop aducerea în concordanță a prevederilor Titlului VII al Codului fiscal, privind taxele de publicitate.

x

Tot din acest an, difuzorii de mesaje de interes public sunt scutiți de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei).

De aceeași măsură vor beneficia și persoanele juridice care deţin în posesie dispozitive publicitare cu mesaje de interes public. Decizia vizează strict perioada afişării mesajului de interes public.

Noi modificări în Codul fiscal. Sunt vizate impozitele și taxele locale

Modificări în Codul fiscal. Taxele pentru resursele naturale

Începând din acest an, taxele pentru resursele naturale se vor achita după noi reguli. Astfel, 50% din cuantumul taxei achitate de plătitori se varsă la bugetul de stat.De asemenea, 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi.

Totodată, Fiscul anunță și majorarea cotelor taxelor pentru extragerea mineralelor utile, reglementate de anexa nr.2 la titlul VIII al Codului Fiscal.

O altă schimbare vizează modul de încadrare a întreprinzătorilor din mediul rural. Conform noilor reglementări, vizați sunt proprietarii de la sat care care prestează servicii de cazare și masă. De asemenea, noțiunea de întreprinzător îi vizează și pe cei care se ocupă cu confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale.

blank