Lista companiilor care au falsificat licitațile au nume grele precum Siveco, deținută de Irina Socol, Energobit, fondată de Ștefan Gadola, Ioan Socea și Peter Pal, Electrica, societate cu statul român ca principal acționar, Electromagnetica, care are printre acționari SIF Oltenia și asociația salariaților, Condmag, compania unui ”baron” al gazelor, Gheroghe Călburean, sau Armax Gaz, deținută de Mircea Vescan, se află pe o listă de societăți care au fost implicate, conform Consiliului Concurenței, în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice.

Lista companiilor care au trucat licitațiile are nume sonore

Lista conţine un număr de 35 de companii care au fost implicate în investigaţii privind trucarea de licitaţii, deciziile de sancţionare din ultimii trei ani, precum şi menţiuni cu privire la modalitatea de cooperare a acestora cu autoritatea naţională de concurenţă.

Lista companiilor care au trucat licitațiile:

Conform reprezentanților autorității de reglementare în domeniul concurenței, Siveco România şi Intrarom, două dintre firmele grele de pe piața de IT, au fost sancţionate pentru încălcarea Tratatului de aderare la UE prin practici concertate de împărţire a pieţei în cazul unei licitaţii organizate de APIA. Valoarea estimată a acordului-cadru a fost de 12 milioane euro, fără TVA. Intrarom SA a fost sancţionată cu amendă în valoare de circa 2,126 milioane lei şi Siveco România SA cu 5,884 milioane lei. Concurența a precizat că investigaţia a fost declanşată pe baza unor informaţii furnizate de Curtea de Conturi a României. În cadrul investigaţiei, Consiliul a obţinut dovezi privind înţelegerea dintre cele două companii, respectiv Intrarom SA să participe doar formal pentru a asigura numărul de participanţi la licitaţie, fără însă a concura în mod real cu Siveco România SA. „În cadrul procedurilor de achiziţie publică, scopul fiecărei companii trebuie să fie acela de a câştiga în condiţii normale de concurenţă, consumatorul final beneficiind, astfel, de produse şi servicii calitative la preţuri cât mai avantajoase. În ceea ce priveşte celelalte două companii participante la licitaţie, IBM România SRL şi Teamnet International SA, investigaţia nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea Legii Concurenţei care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei”, au spus cei de la autoritatea de concurență.

Lista companiilor Inspet, Condmag, T.M.U.C.B, Rominsta, Molodocor, CIS Gaz, Armax, Pegamont, Ecprod, Amarad, Posada Med și Staza Invest au realizat, potrivit Consiliului Concurenței, înţelegeri şi/sau practici concertate de împărţire a pieţei lucrărilor de construcţii de conducte pentru transportul gazelor naturale şi lucrărilor conexe acestora din România, prin denaturarea procesului competitiv în cadrul procedurilor de achiziţie publică, organizate de Transgaz în anul 2011.

Lista companiilor Vesta Investment, Loial Impex, Helvespid și Girod Semnalizare Rutieră se fac vinovate, în ochii Consiliului de realizarea unei înțelegeri și/sau practici concertate unice și continue de împărţire a pieţei, în contextul participării la proceduri de achiziție publică și/sau privată de indicatoare rutiere și/sau de lucrări de marcaje rutiere. Amenda totală a fost de 3.182.184 lei (aproximativ 667.000 de euro). Investigația Consiliului Concurenței a vizat atât licitații publice, organizate de Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau alți administratori de drumuri (consilii locale, de exemplu), cât și licitații private, organizate de antreprenorii de lucrări de reabilitare/modernizare/construcţie de drumuri publice, care erau obligați să asigure și
semnalizarea rutieră. Astfel, în cadrul investigaţiei declanșate în anul 2017, autoritatea de concurență a constatat existența a două înțelegeri anticoncurențiale, ce au avut ca scop eliminarea concurenței prin coordonarea comportamentului companiilor în cadrul licitațiilor publice şi/sau private. Vesta Investment SRL, Helvespid SRL și Loial Impex SRL au făcut schimb de informații sensibile
concurențial și și-au adaptat comportamentul în contextul participării la licitații, fie ca ofertanţi individuali, fie ca membri ai unei asocieri, astfel încât să nu se concureze între ele. Eliminarea concurenței a condus la atribuirea contractelor pentru indicatoare rutiere și/sau lucrări de marcaje la prețuri mai mari, în perioada 2010-2017

Lista companiilor care au trucat licitațiile: Societățile Spartan Pază și Protecție și Safety Security ar fi realizat o înțelegere constând în coordonarea comportamentului concurențial, în vederea împărțirii pieței, printr-un schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial, între întreprinderi concurente, a denaturării concurenţei, în cadrul procedurii de achiziție publică organizată de Direcția Silvică Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă. Mai exact, Consiliul Concurenţei a sancţionat cele două companii cu 449.529 lei (94.240 euro) companiile Safety Securty SRL și Spartan Pază şi Protecţie SRL pentru trucarea unei licitații organizate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva RA, prin Direcția Silvică Hunedoara, în vederea atribuirii contractului: “Contract de prestare servicii de pază – DS Hunedoara 2017“. Autoritatea de concurenţă a constatat că, cele două companii s-au înțeles și, în urma unui schimb
de informații sensibile, și-au coordonat comportamentului concurențial, astfel încât să nu se concureze în cadrul licitației. Având suspiciuni referitoare la cele două companii, RA Romsilva a sesizat Autoritatea de Concurență, care a declanșat investigația în noiembrie 2017.

Companiile Diferit, Athos Com, Ritorsa Trans și Selina ar fi recurs la realizarea unei practici concertate de împărţire a pieţei serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor naţionale şi autostrăzilor aflate în administrarea Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Cluj (DRDP Cluj), pentru perioada 2013-2015, prin împărțirea contractelor în cadrul procesului de achiziție organizat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA.

Consiliul Concureţei a sancţionat patru companii (Diferit SRL, Selina SRL, Athos Com SRL, Ritorsa Trans SRL) active în sectorul construcţiei de drumuri şi autostrăzi, cu amenzi în valoare totală de 5,042,540 lei (aproximativ 1,1 milioane euro). Sancţiunile au venit ca urmare a finalizării investigaţiei privind trucarea unor licitaţii organizate de CNADNR (în prezent CNAIR), în anii 2012 şi 2013, în vederea atribuirii serviciilor de întreţinere curentă pe timp de iarnă (deszăpezire) a drumurilor naţionale şi autostrăzilor aflate în administrarea Direcţiei Regionale Drumuri şi Po­duri Cluj. Autoritatea de Concurenţă a constatat că licitaţiile deschise organizate erau fie anulate, ca urmare a depunerii de oferte neconforme/inacceptabile, fie suspendate, ca urmare a contestaţiilor depuse, astfel ajungându-se la atribuirea serviciilor prin proceduri de negociere. Deşi companiile implicate au manifestat un interes crescut pentru procedurile de licitaţie deschisă, în cadrul fiecărui lot fiind depuse mai multe oferte, în urma suspendării sau anulării licitaţilor, negocierile s-au derulat în lipsa presiunii concurenţiale. Astfel, companiile fie au depus oferte fără a se concura, fie au depus oferte pentru mai multe loturi, dar negocierea s-a derulat fără ca participanţii să se concureze efectiv. „Companiile au acţionat în mod concertat: contractele au fost adjudecate în cadrul procedurilor de negociere, prin rotaţie, fiecare dintre cele patru companii câştigând cel puţin un contract, la preţuri mai mari comparativ cu cele ofertate în cadrul procedurilor de licitaţia deschisă. Pe de altă parte, modalitatea concretă de derulare a negocierilor, care implică prezenţa simultană a ofertanţilor la sediul autorităţii contractante pentru o perioadă considerabilă de timp, a favorizat comunicarea între companii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Societățile Forestar, Nico-Paul și Saniral ar fi încheiat o înţelegere de fixare a preţurilor prezentate în ofertele în plic închis, în cadrul procedurii de valorificare a materialului lemnos fasonat, organizată în data de 10.03.2016 de către Direcţia Silvică Neamţ – Romsilva, în cazul unui număr de 94 de loturi de material lemnos fasonat, fapt ce a generat denaturarea mecanismului concurenţial. Amenda totală a fost de 2.315.077 lei (aproximativ 497.866 de euro). În cadrul investigaţiei declanşate la stârşitul anului 2016, Autoritatea de Concurență a constatat că Forestar SA, Nico Paul SRL și Saniral SRL au stabilit preţurile ofertelor cu care au participat la licitația în plic închis pentru 94 de loturi de lemn fasonat. Licitația publică în plic închis este tipul de licitație pe parcursul căreia părțile participante trebuie să păstreze confidenţialitatea prețului oferit pentru bunul licitat. Prin realizarea acestei înţelegeri, cele trei companii nu şi-au mai stabilit independent comportamentul în cadrul licitaţiei, eliminând concurenţa dintre ele.

Consiliul Concurenței a constatat, de asemenea, încălcarea legii concurenței de mai multe companii precum, AEM, Energobit, Elster Rometrics, Landi+Gyr AG, Ecro și Electrica. Acesta au participat la o înţelegere şi/sau practică concertată constând în împărţirea pieţei comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România, în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare în perioada 27 noiembrie 2008 – 30 septembrie 2015. Amenda totală a fost de 73.100.870,37 lei (aproximativ 15,8 milioane de euro). În cadrul investigaţiei, declanșată în septembrie 2015, Consiliul Concurenţei că firmele au participat la o înţelegere pentru împărţirea unor licitaţii publice organizate de operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice, cum sunt EON, ENEL, CEZ, Electrica. Companiile au stabilit modul în care urmau să participe la licitaţii astfel încât să nu se suprapună şi fiecare dintre participanţi să câştige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime. Efectele înţelegerilor anticoncurenţiale au condus la creșterea artificială a preturilor de achiziție pentru respectivele echipamente, costurile suplimentare fiind translatate către consumatorii finali care plăteau facturi mai mari pentru energia electrică.

De asemenea, întreprinderile AEM și Electromagnetic ar fi recurs la o înţelegere constând în împărţirea pieţei comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România, în cadrul procedurilor de atribuire de către FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. şi FDEE Electrica Transilvania Sud S.A. a contractelor pentru lucrări de modernizare a contorizării energiei electrice la blocurile de locuinţe din zona de activitate a filialelor respective, în perioada 22 octombrie 2010 – 27 iulie 2012.

Citeste si...
Romtelecom și Cosmote dispar de pe piață!

Lista companiilor care au trucat licitațiile:

Reacția Electrica

Compania Electrica, unde statul român este principalul acționar, consideră că autoritatea de reglementare în domeniul concurenței a reținut calitatea de ”facilitator”, concept neconfirmat definitiv de instanțele din România. ”Compania a colaborat deplin cu Consiliul Concurenței pe parcursul investigației, dincolo de obligația legală, și nu a fost menționată în probatoriul autorității de concurență ca participant la înțelegerile din piață. Totodată, având in vedere faptul că Electrica nu este producător de contoare electrice, considerăm că nu se poate reține faptul că societatea a participat la vreo înțelegere de împărțire a pieței comercializării contoarelor și echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România”, afirmă reprezentanții companiei.

Electrica a contestat decizia de amendare, iar procesul se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, având termen de judecată 09.02.2022, astfel încât, în acest moment nu există o hotărâre judecătorească definitivă. ”În acest context, includerea Electrica în “lista neagră” întocmită de Consiliul Concurenței încalcă drepturile și aduce atingere imaginii Electrica, întrucât este asociată cu ideea de vinovăție dovedită definitiv, ceea ce este lipsit de fundament legal. În consecință, Electrica va lua legătura cu reprezentanții Consiliului Concurenței pentru a solicita eliminarea companiei de pe lista întocmită de către autoritate”, mai spun oficialii Electrica.

Compania susține că, în săvârșirea faptelor reținute de către Consiliul Concurenței nu au fost implicate persoane care aveau putere de reprezentare a societății și nici nu au acționat în temeiul unui mandat acordat de societate, sens în care compania a
derulat anchete interne, iar în urma acestor demersuri interne, a procedat la adoptarea măsurilor legale care se impun. ”Mai mult, subliniem faptul că evenimentele care fac obiectul Deciziei se referă la comercializarea, de către mai multe companii, a contoarelor și echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare în perioada 27 noiembrie 2008 – 30 septembrie 2015 și de către Electrica, în calitate de facilitator, în perioada 24 noiembrie 2010 – 30 septembrie 2015”, mai spun cei de la Electrica.