Actualitate, Featured

Iată ce scrie în Ordonanța ce permite SGG să dea ordonanțe de urgeță

Ce scrie în Ordonanța ce permite SGG să dea ordonanțe de urgeță OUG pentru modificarea Codului administrativ, prin care secretarii din cadrul Guvernului au calitatea de ordonator de credite pe perioada vacanței funcției de ministru a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit Mediafax.

Text la Ordonanța de urgență pentru completarea art. 61 alin (2) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

„Având în vedere faptul că practica recentă a generat un blocaj în funcționarea ministerelor și, implicit, a Guvernului prin nefinalizarea procedurii de constatare a vacanței funcției de ministru și numire a unui nou ministru, luând în considerare faptul că la nivelul a trei ministere portofoliile de ministru nu sunt ocupate, ceea ce conduce la blocarea activității acestor instituții, precum și a organelor de specialitate din subordinea acestora, cu impact negativ asupra cetățenilor și mediului de afaceri,

ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență garantează unele urmări cu impact negativ cu privire la activitatea acestor ministere, cum ar fi neachitarea drepturilor salariale ale angajaților, nerespectarea obligațiilor financiare prevăzute în contracte cu operatori economici, inclusiv neplata facturilor, nerealizarea rambursărilor și a plăților aferente implementării proiectelor cu finanțare europeană/internațională, situații de natură a determina acumularea unor penalități, generarea unor acțiuni în justiție pentru neîndeplinirea unor obligații ale acestor ministere, rezilierea unor contracte necesare bunei funcționări a acestora,

pentru evitarea unor disfuncționalități majore pentru administrația publică și preîntâmpinarea apariției pe viitor a unor situații similare este imperios necesară crearea unor prevederi legale care să remedieze aceste situații, prin consolidarea atribuțiilor secretarului general al ministerului, înalt funcționar public cu rol de a asigura continuitatea activității ministerului, care, în situația vacanței funcției de ministru sau pe perioada în care ministruș se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, dobândește atribuția de ordonator principal de credite.

În temeiul art 115 (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic- La articolul 61 (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, după litera c. se introduce o nouă literă, litera c.1, cu următorul cuprins:

c.1) îndeplinește, prin excepție de la prevederile articolului 56 (1) litera d calitatea de ordonator principal de credite, pe perioada vacanței funcției de ministru sau în situația în care aceasta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor”.

ordonanta de urgenta, monitorul oficial , sgg guvern dancila