Este
Actualitate

Este obligatoriu pentru cei care se căsătoresc în 2023! Ce document trebuie să prezinte neapărat

Este obligatoriu în toată România. Cei care vor să-și unească destinele trebuie să parcurgă câțiva pași înainte de a ajunge în fața altarului. Care sunt prevederile legale de care trebuie să se țină înainte de a te căsători civil sau religios în ţara noastră.

Mulți români se întreabă ce documente sunt necesare înainte de a se căsători. Există o listă de acte necesare pentru cei care vor să facă pasul cel mare.

Procedura pentru cununia civilă în 2023 este una destul de simplă. Printre înscrisurile de care au nevoie partenerii de viață care vor să-și unească destinele se numără o cerere – tip. Aceasta se depune cu 10 zile înainte de ziua în care va avea loc cununia.

Declarația se depune personal de viitorii soți, în scris. Se poate face la primăria locului de domiciliu de care aparțineți sau de reședință al unuia. Căsătoria se va încheia în a 10-a zi de la depunerea dosarului, respectiv între a 11-a și a 14-a zi.

Dacă unul dintre viitorii miri nu se află în localitatea unde urmează să se oficializeze cununia, atunci se poate depune o declarație de căsătorie la primăria localității de domiciliu sau de reședință. Aceasta se transmite în termen de 48 de ore la primăria localității unde urmează a se încheia cununia civilă. Nu se termină aici dacă ne raportăm la categoria acte căsătorie 2023.

Cununia poate avea loc și în afara sediului primăriei

Căsătoria se încheie la sediul serviciului de stare civilă din localitatea competentă. Cununia poate avea loc și în afara sediului primăriei. E nevoie de o aprobare în acest sens de la edil. Dar și de motive temeinice depuse la dosar.

Printre acestea se numără imposibilitatea unuia dintre soți de a se prezenta. De exemplu, suferă de o boală şi nu se poate deplasa. La fel e în cazul persoanele care execută pedepse private de libertate și sunt în penitenciar. Cununia religioasă are loc numai după cununia civilă și preotul cere doar actul de căsătorie.

Lista completă a actelor necesare în vederea cununiei:

actele de identitate al viitorilor soți, în original și în copie
certificatele de naștere al celor doi parteneri de viață, în original și în copie
certificat prenupțial – un certificat medical privind starea sănătății care este valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii și care trebuie să conțină mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
dacă unul din soți a mai fost căsătorit trebuie aduse și documentele în original și copie (traduse și legalizate, dacă e cazul) din care să reiasă că a fost desfăcută căsătoria anterioară și că persoana se poate cununa din nou (actul de divorț sau un certificat de deces al fostului soț, în funcție de situație)
declarația din care să rezulte că cei doi soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

După ce aveți gata toate documentele și actele pentru căsătorie, mergeți cu ele să le depuneți.

Actele necesare pentru cununie în 2023, în cazul unui cetățean străin
Dacă vă aflați în această situație, sunt necesare toate documentele de mai sus.

dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular ale ţării al cărei cetăţean e viitorul soț străin și din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile cerute de legea lui naţională pentru încheierea căsătoriei
declaraţia autentificată de un notar public din care să rezulte că soţul cetățean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei
cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă pot prezenta, în locul dovezilor emise de reprezentanţele diplomatice, documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent (maximum trei luni de la emitere) ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate
cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică ori oficiu consular acreditat în România şi care sunt în imposibilitatea de a obţine dovada pot prezenta o declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public. Trebuie să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.
Codul Civil prevede că vârsta legală pentru căsătorie sau vârsta matrimonială este 18 ani. Totuși, minorul se poate cununa dacă există motive temeinice. Concret, cei care au împlinit 16 ani se pot căsători dacă prezintă avizul medical. Doar că ne întoarcem puțin la categoria acte căsătorie 2023.

Așadar, un alt document necesar pentru unirea destinelor în cazul celor care nu au 18 ani mai este și dovada încuviințării părinților. Sau, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcției generale de asistență socială şi protecția copilului pentru încheierea căsătoriei. E nevoie însă de respectarea prevederilor Codului Familiei. 

blank