În primele șapte luni din 2021, datoria publică externă a fost în creștere, la fel și deficitul balanței de plăți, dar și investițiile străine directe, potrivit datelor Băncii Naționale a României, date publicității luni.

Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie – iulie 2021, cu 6,05 miliarde de euro, ajungând la 131,98 de miliarde de euro, la 31 iulie, față de 125,92 de miliarde de euro, la 31 decembrie 2020, potrivit BNR.

Și deficitul contului curent al balanței de plăți a fost în creștere în primele șapte luni din 2021, ajungând la 9,05 miliarde de euro, respectiv aproape dublu față de aceeaști perioadă de anul trecut, când a fost de 5,35 de miliarde de euro.

Importurile masive din primele șapte luni din acest an au dus balanţa bunurilor la un deficit în creștere cu 2,31 miliarde de euro și la venituri primare, de 854 de milioane de euro, în vreme ce exportul de servicii și-a redus excedentul cu 267 milioane euro, respectiv cu 265 de euro, la venituri secundare, potrivit datelor BNR.
Datoria externă
Vestea bună vine din direcția investițiilor străine directe, care au crescut de mai bine de trei ori în perioada ianuarie – iulie 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut, când pandemia de COVID-19 a redus valorile intrate în România. Astfel, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3,96 de miliarde de euro, comparativ cu 1,22 miliarde de euro în perioada ianuarie – iulie 2020. Din total, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,35 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 609 milioane euro.

Cum a crescut datoria externă
În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 95,93 ,miliarde de euro la 31 iulie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,3% față de 31 decembrie 2020, iar datoria externă pe termen scurt a fost, la 31 iulie, de 36,05 miliarde de euro (27,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,9% față de 31 decembrie 2020.

Din totalul de 131,98 de miliarde de euro, 60,44 de miliarde reprezintă datoria publică, la 31 iulie, în creștere cu 2,9 miliarde de euro față de ultima zi de anul trecut. Datoria publică directă a fost 60,25 de miliarde de lei, iar 191 de milioane a fost datoria garantată public.

Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de Ministerul Finanțelor și de autoritățile administrației publice locale, în baza legislației privind datoria publică, inclusiv titlurile de stat cumpărate de nerezidenți – calculate la valoarea de piață. Soldul titlurilor de stat cumpărate de nerezidenți este estimat ca diferență între soldul emisiunilor efectuate de Administrația Publică și soldul deținerilor de titluri de stat aferente sectoarelor instituționale rezidente raportat de principalii intermediari financiari atât în nume propriu, cât și în numele clienților pentru care prestează servicii de custodie.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung – respectiv raportul între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii – a fost 17% în perioada ianuarie – iulie 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2021 a fost de 84,8%, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.