Guvernul a găsit soluţii, în sfârşit, pentru tinerii fără job şi pentru persoanele de peste 45 de ani

angajari

Statul va acorda facilităţi firmelor care angajează tineri şi persoane peste 45 de ani, situaţie care va face mai uşoară încadrarea acestora în muncă. Statul va suporta pe un an contribuţiile sociale aferente datorate de firme care angajează pe minimum 2 ani tineri în vârstă sub 25 ani şi persoane peste 45 ani, va acoperi costul unui stagiu de specializare pentru tinerii romi şi va condiţiona indemnizaţia de şomaj de prezenţa la un program de consiliere.

Măsurile sunt cuprinse în programul noului Guvern, la capitolul privind facilităţi fiscale pentru crearea de locuri de muncă. Documentul prevede scutirea (suportarea de la bugetul de stat), pentru o perioadă de un an, a contribuţiilor sociale datorate de angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puţin egală cu 2 ani a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai mare de 45 de ani, precum şi un program de încurajare a tinerilor romi să intre “pe piaţa albă” de muncă.

Mai trebuie redusă povara fiscală a angajatorilor!