BNR
Economic

BNR girează măsurile de austeritate. La ce va duce programul Guvernului

Aplicarea pachetului de măsuri fiscal-bugetare planificat de către Guvern ar putea conduce la o diminuare a deficitului bugetar, conform discuţiilor din recenta şedinţă de politică monetară a conducerii BNR.

Aceste clarificări survin într-un context în care mai multe Ordonanțe de Urgență aflate în proces de elaborare la Palatul Victoria vizează reducerea numărului de posturi în cadrul aparatului bugetar, ajustarea anumitor venituri, eliminarea unor facilități fiscale pentru angajații din sectorul privat și, de asemenea, sporirea încasărilor bugetare prin îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor.

BNR sustine măsurile propuse de guvern si afirmă că ar putea reduce deficitul bugetar

„Implementarea pachetului de măsuri fiscal-bugetare aflate în discuţie, dar neadoptate deocamdată, ar fi de natură să accentueze corecţia deficitului de cont curent, odată cu reducerea celui bugetar, cu repercusiuni favorabile inclusiv asupra costurilor de finanţare a economiei şi a comportamentului cursului de schimb al leului”, au susţinut membrii Consiliului de Administraţie BNR, potrivit documentului.

Prin implementarea programului de ajustare fiscală, se preconizează o posibilă accelerare a revenirii ratei anuale a inflației în interiorul intervalului țintă, prin diminuarea și epuizarea mai rapidă a presiunilor inflaționiste generate de factorii fundamentali.

Acest demers ar contribui la menținerea stabilității economice, conform punctului de vedere exprimat de membrii Consiliului.

Îmbunătățirea stabilității economice prin măsuri fiscal-bugetare coerente

În acest context, s-a subliniat nivelul crescut de incertitudine asociat cu proiecția actuală a inflației, având în vedere în special aspectele necunoscute legate de natura și magnitudinea măsurilor care vor fi adoptate, precum și implicațiile acestora.

Totodată, s-a subliniat din nou că implementarea unui pachet amplu de măsuri fiscal-bugetare pentru a consolida continuu bugetul este o necesitate, luând în considerare cerințele procedurii de deficit excesiv, angajamentele asumate și condiționalitățile legate de alte acorduri încheiate cu Comisia Europeană, conform informațiilor prezentate în documentul menționat.

În comparație cu luna iunie, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în 19 state membre UE, inclusiv în România, unde a coborât de la 9,3% la 8,9%. În aceeași perioadă, rata a rămas neschimbată în Suedia și a crescut în șapte state membre ale UE.

blank