Sumele care au fost donate pentru achiziţionarea sculpturii Cuminţenia Pământului vor fi returnate până la finele acestui an, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede detaliile acţiunii find supus consultării publice, pe siteul Ministerului Culturii, până la 10 martie.

Sumele care au fost donate anul trecut pentru achiziţionarea sculpturii Cuminţenia Pământului vor fi returnate până la finele acestui an, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede detaliile acţiunii find supus consultării publice, pe siteul Ministerului Culturii, până la 10 martie.

Sumele în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la Trezoreria Statului sau din conturile în lei deschise la instituţiile de credit. Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată, din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la instituţiile de credit. Sumele colectate în lei sau în valută în numerar, vor fi restituite în numerar, persoanelor fizice sau juridice care şi-au exprimat această opţiune.

În cazul în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu deţine suficiente informaţii pentru identificarea anumitor donatori, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va comunica public pe pagina proprie de internet şi prin mijloacele mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate. Donatorii neidentificaţi vor depune la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale o cerere de restituire a sumelor, până la data de 30 septembrie 2018.

Citeste si...  Eșecul accizei de 7 eurocenţi: mai puțini bani la bugetul de stat

Cererea de restituire va fi însoţită de documentele de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele solicitantului; codul de înregistrare fiscală/CNP; domiciliul solicitantului; suma solicitată la restituire; codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea; banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original; numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

Persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, până la data de 15 mai 2018.

Ministerul Culturii va anunţa public, lunar, pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice informaţii privind desfăşurarea efectivă a restituirii sumelor.

Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se va face returnarea sumei de 2 euro către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid.

Ministerul Culturii a mai derulat un proiect de returnare a donaţiilor anul trecut, un termen limită pentru depunerea cererilor de restituire fiind 31 octombrie 2017. În cadrul campaniei s-au strâns, de la populaţie, peste 830.000 de euro.