CARDUL DE SĂNĂTATE. Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate va fi obligatorie de la 1 februarie 2015. Iată ce trebuie să faci, însă, dacă ai pierdut cardul de sănătate, dacă ţi-a fost furat sau dacă ţi-ai schimbat datele personale înscrise pe acest document.

card_20757700

CARDUL DE SĂNĂTATE. Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate va fi obligatorie de la 1 februarie 2015, prevede un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii. Dacă asiguratul pierde, i se fură sau îşi schimbă datele înscrise pe cardul naţional de asigurări de sănătate, acesta va solicita CAS un duplicat al cardului său de sănătate, pe care însă îl va plăti. Singura situaţie în care asiguratul va fi scutit de la plata cheltuielilor aferente eliberării unui duplicat al cardului de sănătate va fi atunci când aceasta se va face din motive tehnice de funcţionare.

În situaţia solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu excepţia faptului în care aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei se suportă de către asigurat. Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la alin. (5) se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS”, se arată în Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006.

În cel mult 15 zile calendaristice de la momentul pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor de identificare, asiguraţii vor fi obligaţi să solicite eliberarea unui duplicat. Eliberarea unui nou card de asigurări de sănătate costă aproximativ 2 euro.

Cererea, împreună cu dovada plăţii contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuţie, va fi depusă, de către titular sau reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, la Casa de Asigurări de Sănătate.

Duplicatul cardului va fi eliberat în cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii cererii.

„Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate pana la eliberarea unui nou card national”, se arată în Hotărârea Guvernului nr. 900/2012.

Până în prezent, doar 95% dintre asiguraţi au primit cardul naţional de asigurări de sănătate. Cu toate acesta, peste 1 milion de asiguraţi încă îl aşteaptă.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au reafirmat că nu acceptă să se implice în distribuția cardurilor de sănătate rămase nedistribuite la nivelul caselor de asigurări județene și nici în acțiunile de distribuire ulterioare.

Conform legii, asiguraţii trebuie să ia cardul de sănătate de la casa de asigurări. În legea 95 şi în normele de eliberare a cardului de sănătate la titlul IX din legea 95 este precizat că se ridică de la casele de asigurări unde sunt asiguraţi„, a declarat Sandra Alexiu, secretar AMFB (Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov).

CARDUL DE SĂNĂTATE funcţionează după acelaşi principiu de utilizare a unui card bancar. Fiecare pacient are un cod PIN, iar de fiecare dată după o procedură medicală, doctorul înscrie în sistemul electronic serviciul de care a beneficiat pacientul. Pe faţă, cardul de asigurări de sănătate conţine numele persoanei asigurate, codul său de asigurat, numărul documentului şi data expirării.

Pe verso scrie că „persoanele asigurate au obligaţia prezentării documentului naţional de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale şi că acesta nu este transmisibil. „Documentul poate fi folosit numai împreună cu un document de identitate”.

Cardul vine de la CNAS lipit de o foaie care conţine unele informaţii explicative, precum şi un formular care trebuie depus la medicul de familie, care îl va parafa şi semna. Tot medicul de familie este şi cel care activează cardul.

„Pentru a deveni funcţional, el trebuie să fie activat. Pentru aceasta, medicul vă va solicita personalizarea pinului (codului) format din 4 cifre. Vă rugăm să reţineţi acest cod şi să nu îl divulgaţi. Veţi tasta personal acest pin ori de câte ori veţi solicita un serviciu medical sau eliberarea de medicamente”, se arată în notele explicative care însoţesc cardul.

Colegiul Medicilor din România nu susţine cardul de sănătate şi nici dosarul electronic pentru că acestea nu constituie „o prioritate pentru actul medical”, a declarat la o dezbatere preşedintele CMR, Vasile Astărăstoae.

Potrivit reprezentantului CMR, în lume există doar două ţări care au implementat dosarul electronic, iar cardul de sănătate nu face altceva decât să spună dacă persoana este asigurată sau nu.

„Cardul împiedică desfăşurarea actului medical şi birocratizează. Viitoarea carte de identitate va cuprinde şi aceste elemente pe care le are cardul. Noi nu vom sabota, dar nu vom susţine cardul şi dosarul electronic. Vom susţine toate acţiunile Ministerului Sănătăţii şi ale CNAS, mai puţin aceste lucruri. Pe noi ne interesează actul profesional”, a mai spus Vasile Astărăstoae.

Respectând prevederile HG 366/ 2014, distribuţia cardurilor naţionale se realizează prin servicii poştale de operatorul de servicii care va fi desemnat câştigător prin procedura de licitaţie publică, în urma căreia se va încheia un acord-cadru pe următorii patru ani (48 luni) pentru distribuirea unui număr estimat de 13.663.941 carduri. Valoarea estimată a acordului-cadru este de 37.575.837 lei fără TVA.

CNAS precizează că estimările iau în calcul persoanele asigurate care vor împlini vârsta de 18 ani până în septembrie 2018.

Plata serviciilor de distribuţie se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) şi se va realiza în baza acordului încheiat de CNAS cu operatorul de servicii poştale desemnat în urma licitaţiei publice şi a contractelor subsecvente încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cu excepţia Casei OPSNAJ.

Cardul este distribuit la domiciliul asiguratului şi predat titularului pe baza actului de identitate. După două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe bază de document justificativ, operatorul de servicii poştale va preda cardul naţional casei de asigurări de sănătate în raza căreia se afla domiciliul asiguratului.

Cardul naţional este cel mai important proiect strategic al CNAS, care va permite urmărirea modului în care sunt trataţi pacienţii şi va juca un rol important în procesul de transparentizare şi eficientizare a modului în care sunt cheltuiţi banii în sistemul asigurărilor de sănătate.

Citeste si...  In continuare, consultații medicale la distanța, fără card de sănătate