Avand in vedere informatiile potrivit carora Comisia Europeana da in judecata Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria si Romania (Bucuresti, Iasi si Brasov) pentru nerespectarea valorilor-limită de calitate a aerului convenite la nivel european, Primaria Municipiului Bucuresti informeaza:

 

Diminuarea poluarii in Municipiul Bucuresti reprezinta una dintre prioritatile actualei administratii a Capitalei, care, de la preluarea mandatului, a initiat o serie de masuri care sa produca efecte pe termen scurt, mediu sau lung: imbunatatirea calitatii transportului public, gestionarea traficului, realizarea de benzi unice dedicate transportului public, promovarea transportului alternativ etc.

 

Subliniem faptul ca pana la preluarea mandatului actualei administratii, Capitala Romaniei nu a facut nici un demers concret pentru reducerea poluarii.

In mai putin de doi ani de zile, specialistii Municipalitatii au reusit sa definitiveze primul document strategic care cuprinde solutii reale pentru combaterea poluarii in Capitala. Este vorba Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA), care cuprinde masuri pentru urmatorii cinci ani, in vederea incadrarii/mentinerii concentratiei poluantilor atmosferici in valorile limita/tinta, prevazute de legea 104/2011 si conformarea cu cerintele Uniunii Europene.

Subliniem faptul ca Bucurestiul este singurul oras din Romania care a elaborat si finalizat un Plan Integrat de Calitate a Aerului. Planul a fost finalizat (după parcurgerea etapei de consultare și dezbatere publică în decursul lunii februarie 2018) și înaintat spre avizare autorității de protecția mediului, respectiv Agenției pentru Protecția Mediului București care ulterior a transmis planul Centrului de Evaluarea Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale de Protecția Mediului (ANPM) pentru avizarea finală. După avizarea planului  de către ANPM, Agenția pentru Protecția Mediului București urmează să transmita Primariei Capitalei planul avizat, care, dupa ce este aprobat de CGMB, va putea fi implementat.

 

Planul cuprinde 20 de măsuri din care: 13 măsuri  vizează reducerea emisiilor poluante rezultate din traficul rutier, 4 măsuri vizează sectorul energetic,  2 măsuri reducerea emisiilor din eroziune eoliană și 1 măsură cuprinde acțiuni legate de salubrizarea urbană. Măsurile legate de transportul urban întră în responsabilitatea PMB, METROREX, RATB  și CNAIR.

Subliniem faptul ca o parte din aceste masuri au fost realizate sau sunt in curs de realizare, in cadrul proiectelor de dezvoltare derulate de administratia locala si centrala.

 

Printre masurile cuprinse in PICA, amintim:

 

 1. Promovarea utilizării transportului public, îmbunătăţirea calităţii transportului public

 

Măsuri de reducere realizate:

1) – aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, prin HCGMB nr. 90/2017;

2) – constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov care vaorganiza, reglementa, exploata, monitoriza si gestiona in comun serviciul public de transport local in regiunea Bucuresti – Ilfov și va  coordona implementarea PMUD-BI 2016-2030

3) – implementarea unui nou sistem de taxare METROREX, compatibilizat cu sistemul de taxare al RATB – realizată în proporţie de 95% în anul 2017; restul de 5% va fi realizat în anul 2018.

 

Măsuri în derulare:

1) – creşterea capacităţii de transport prin mărirea flotei RATB – achiziţia unui număr de 400 autobuze, din care 160 vor fi livrate în anul 2018 cu posibilitatea modificării graficului de livrare astfel încât să fie livrate 300 de autobuze în următoarele 12 luni; de asemenea se vor achiziţiona 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 100 de autobuze cu gaz natural comprimat;

 

 1. Realizarea de facilităţi park & ride la staţiile cheie de transport public şi staţii de transport intermodale tren/autobuz/metrou

 

Măsuri de reducere realizate

– realizarea unei parcări tip “park & ride” la Depoul Străuleşti (în apropierea staţiei de metrou Străuleşti), cu 650 locuri de parcare pentru autoturisme şi 11 locuri de parcare pentru autobuze/autocare, având termen de finalizare anul 2018.

 

Măsuri prevăzute:

 

1) – construirea de parcări la staţiile cheie de transport public în zonele: Pantelimon – Vergului la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 şi 55 ( lucrare care va demara luna aceasta), Prelungirea Ghencea Domneşti de la viitorul terminal intermodal de pe DN CB – Domneşti, Şoseaua Berceni la staţia de metrou Dimitrie Leonida.

         

 1. Gestionarea traficului

                

Măsuri de reducere realizate:

Înfiinţarea societăţii Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

 

Măsuri în derulare :

Integrarea în sistemul de management al traficului (BTMS) a unui număr de 59 de intersecţii, în anul 2018, pe următoarele artere: Şos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Şos. Giurgiului, conform HCGMB nr. 40/2018; în următoarea etapă vor fi semaforizate inteligent un număr de 101 intersecţii principale.

 

 1. Realizarea de benzi unice dedicate transportului public şi vehiculelor de intervenţie pentru arterele pe care există trasee de transport în comun

 

Măsuri prevăzute:

Introducerea de benzi de circulatie cu prioritate pentru transportul public pe o distanta de 25 km

 

 1. Creşterea ponderii utilizării transportului electric public

                

Măsuri de reducere realizate:

  1) – modernizarea infrastructurii de transport electric (infrastructură tramvai) – modernizarea a 52 km de linie de tramvai,  în special, pe următoarele artere: Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Liviu Rebreanu.

 

Măsuri în derulare:

 1) – înlocuirea parcului circulant – achiziţia unui număr de 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice.

       – modernizarea a 50 de tramvaie

 

 1. Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafaţă şi subteran, urban

 

Măsuri de reducere realizate:

       1) – finalizarea lucrărilor de construcţie şi punerea în funcţiune pentru transportul de călători a secţiunii Parc Bazilescu – Străuleşti, din cadrul Magistralei 4 de metrou.

Măsuri în derulare:

       1) – realizarea lucrărilor la secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, din cadrul Magistralei 5 de metrou;         

Măsuri prevăzute:

        1) –  realizarea obiectivului ”Magistrala 6 – 1Mai – Otopeni”.

 

 1. Continuarea implementării proiectelor de mobilitate urbană (Master Plan General pentru Transport Urban şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă)
Citeste si...
PMB a cumparat doua tomografe care evalueaza rezistenta arborilor

 

Măsuri de reducere realizate:

1) – construire pasaje subterane/supraterane – pasaj Piaţa Sudului, pasaj Mihai Bravu, pasaj Piaţa Presei Libere; străpungerea Buzeşti-Berzei-Uranus, partea I;

Măsuri curente:

  1) – construire tronsoane inel median – închiderea inelului median de circulaţie la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii şi Şos. Colentina);

2) – proiecte de infrastructură majoră – construcţia noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 şi A2 (Autostrada de Sud); modernizarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti (45 km); penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti Piteşti (în derulare Pasaj Ciurel); penetraţia Prelungirea Ghencea – Domneşti; străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu; supralărgirea Fabrica de Glucoză; supralărgire şi străpungere Strada Avionului; supralărgirea Şos. Bucureşti Măgurele.

 

 1. Modernizarea şi extinderea (acolo unde este posibil) a arterelor de circulație

 

Măsuri curente:

1) – în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate artere din Bucureşti prin reabilitarea străzilor, însumând o lungime totală de 93 km.

 

 1. Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete

 

Măsuri curente:

1) In ceea ce priveste traseele pietonale si pentru biciclete Bucuresti-Ilfov, a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 63.5 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro care va fi demarat anul acesta.

 

– Traseul 2 – Piaţa Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare – Şos. Mihai Bravu;

– Traseul 3 – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Splaiul Independenţei – Bd. Naţiunile Unite;

– Traseul 4 – Bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei – Bd. Unirii – Bd. Dececbal – Bd. Basarabia – Stadionul Naţional.

                              

 

 1. Gestionarea traficului în zona centrală

 

măsură prevăzută:

– reducerea traficului rutier prin instituirea regimului parcărilor şi introducerea regimului obligatoriu de plată la parcările de utilitate publică generală cu aplicarea de sancţiuni în cazul staţionării neregulamentară a maşinilor.

  – restricționarea accesului auto în zona centrală prin identificarea şi implementarea   unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor.

– introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care să lege zonele  de  interes administrativ-instituționale din centrul capitalei,

– utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea restricționării și   redistribuirii accesului în zona centrală.

 

 1. Iniţierea unui program de achiziţie biciclete pentru public

 

Prin aceasta măsură PMB a asigurat facilităţile necesare achiziţionării a 30.000 de biciclete de către bucureşteni.

Masura realizata: 30.000 vouchere

  

 1. Măsuri pentru reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidențial

 

 1. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

                    

Măsuri in derulare – Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Consolidări, va începe în cel mai scurt timp lucrările pentru 132 de blocuri dintre cele 552 incluse în prima etapă a programului municipal de reabilitare termică.

 Indicatorii tehnico-economici aferenți au fost aprobați astăzi, la propunerea Primarului General Gabriela Firea, în ședința Consiliului General al Municipiului București. Conform hotărârilor aprobate pentru fiecare sector în parte, sumele sunt repartizate astfel:

 

Sectorul 3 – 101 blocuri, valoare totală cca 32 milioane euro

Sectorul 4 – 15 blocuri, valoare totală cca 7 milioane euro

Sectorul 6 – 16 blocuri, valoare totală cca 8 milioane euro

 

De asemenea sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unităţi şcolare în sectorul 1, 147 unităţi şcolare în sectorul 2, 10 unităţi şcolare în sectorul 3, 22 unităţi şcolare în sectorul 4, 11 unităţi şcolare în sectorul 5, 22 unităţi şcolare în sectorul 6.

 

 1. Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanţi

 

Măsuri prevăzute

 

În vederea reducerii emisiilor de oxizi de azot urmează ca centralele termice de cvartal ale RADET să fie va modernizate cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanţi în următoarele locaţii: în sectorul 1 (CT Amzei – str. Amzei, nr. 10-22 şi CT Ştirbei Vodă – str. Ştirbei Vodă, nr. 2; CT Luterană – str. Ion Câmpineanu nr. 31; CT Rosetti – str. C.A. Rosetti nr. 15, CT18A – str. Ion Câmpineanu nr. 15; CT Floreasca – str. Banu Antonachi nr. 17), în sectorul 3 (CT Direcţie – str. Cavafii Vechi. nr. 15), în sectorul 4 (CT Garaj – str. Olimpului nr. 84; CT Bucur 14 – str. Bucur nr. 14) şi în sectorul 5 (CT Caporal Bălan – str. Anghel Dogaru, nr. 14 şi CT Depou Ferentari – str. Iacob Andrei nr. 31)

 

 1. Reabilitarea reţelelor de distribuţie primară şi secundară a energiei termice

Pentru reducerea pierderilor de energie termică magistralele de distribuție primară a energiei termice se vor reabilita pentru o lungime totală de 250,7 km, după cum urmează: 56,19 km pentru Magistrala I Sud;34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala II-III Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala I-III Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresul-Berceni şi Magistrala Progresul-Ferentari.

 

 1. Conservare/ameliorare/extindere a spațiilor verzi din capitală şi extinderea suprafeţelor de spaţii verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Măsură prevăzută:

Pentru îmbunătăţirea calităţii şi suprafeţei spaţiilor verzi la nivelul capitalei se preconizează efectuarea lucrărilor suplimentare de înierbare, plantare de arbori şi arbuşti, extinderea sistem de irigaţii şi realizarea de programe de udare sistematică pentru 308 ha de spaţii verzi publice.

 1. Măsuri pentru reducerea emisiilor de particule din resuspensie.Măsurile revin în responsabilitatea Primăriilor Sector 1-6, Primăriei Municipiului București

salubrizarea eficientă a străzilor:

măsură prevăzută:

-utilizarea metodelor mecanice de spălare, maturare, aspirare;

-eliminarea utilizării suflantelor si a măturătorilor stradali;

-înlocuirea sistemului de stropire stradală cu spălarea stradală pentru îndepărtarea eficientă şi completă a prafului;

-2.464 km de străzi din capitală cu spălare stradală la topirea zăpezii şi în condiţii de secetă