Administratie Locala, Stiri

Excedentul bugetar, folosit de administraţia locală pentru reabilitarea termică a locuinţelor

Obiectivele prioritare ale Primăriei Sectorului 2 pentru anul 2014

Liceul-CA-Rosetti

Încă din prima zi de lucru a noului an, primarul Neculai Onţanu s-a întâlnit, în 6 ianuarie, cu managementul de vârf al administraţiei publice locale a sectorului 2, pentru a dezbate principalele proiecte ce urmează a se derula în noul an. 

S-a stabilit, astfel, ca săptămâna viitoare, potrivit legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, să se desfăşoare şedinţa Consiliului Local al Sectorului 2 pentru aprobarea a două puncte importante şi anume: acoperirea unor părţi din cheltuielile de investiţii din anul 2013 cu excedentul rezultat din anul 2012 şi folosirea excedentului anului 2013 pentru finanţarea investiţiilor din anul 2014.

În prezent, Primăria Sectorului 2 are un excedent bugetar în valoare de circa 215 milioane de lei pe care îi va folosi pentru finanţarea investiţiilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, finalizarea lucrărilor de apă şi canalizare, modernizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru cofinanţarea proiectelor din fonduri europene. 

Şedinţa Consiliu Local Sector 2 pentru aprobarea folosirii excedentului bugetar are loc potrivit Legii numărul 273 / 2006 privind finanţele publice locale şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice numărul 2020 din 19.12.2013, prin care primăriile sunt obligate ca în primele cinci zile de la începutul fiecărui an să stabilească şi să repartizeze excedentele bugetare, precum şi să acopere eventualele deficite bugetare.

Tot în cadrul şedinţei de luni, edilul Neculai Onţanu a dispus ca de marţi, 7 ianuarie, etapizat, pe ore, va avea loc ultima discuţie de evaluare cu toţi conducătorii instituţiei pentru analizarea proiectelor care vor fi cuprinse în bugetul Primăriei Sectorului 2 pe anul 2014, buget care urmează să fie dezbătut în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 2 din luna februarie a.c.

Pe parcursul şedinţei de lucru, au fost prezentate şi programele prioritare ale Primăriei Sectorului 2 care urmează a fi realizate în anul 2014 şi anume:

1. Reabilitarea termică – şi în acest an, cel mai important proiect al Primăriei Sectorului 2 va fi cel de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din sector.

Primăria Sectorului 2 este pe primul loc pe ţară la numărul mare de blocuri cuprinse în programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, program care este structurat astfel:

– Programul I – finalizarea până la sfârşitul acestui an a celor 511 blocuri aflate în stadii avansate de execuţie ( respectiv pachetul de 265 de blocuri şi pachetul de 246 de blocuri);

– Programul II –  pentru cele 597 de blocuri si 38.893 apartamente pentru care s-au depus, în luna decembrie a anului trecut, ofertele constructorilor, urmează ca până marţi, 7 ianuarie a.c., să se realizeze un calendar al activităţilor derulate până la semnarea contractelor de execuţie;

– Programul III – pentru ultimele 540 de blocuri si 29.984 apartamente din sectorul 2 se va demara, în primul semestru al acestui an, procedurile pentru realizarea documentaţiilor tehnice, lucrările de reabilitare termică urmând să înceapă în anul 2015.

Primăria Sectorului 2 suportă integral costurile aferente reabilitării termice a imobilelor, inclusiv partea prevăzută de Lege pentru a fi asigurată de către asociaţiile de proprietari.

Prin programul de reabilitare termică se asigură peste 500 de locuri de muncă. Programul este structurat în funcţie de data depunerii cererilor de către asociaţiile de proprietari la Primărie.

2. Proiecte realizate de Primăria Sectorului 2 cu fonduri europene

Primăria Sectorului 2 este pe primul loc pe ţară la atragerea de fonduri europene, după cum urmează:

– a implementat deja un număr de 8 proiecte în valoare totală de 43.315.969,65 lei,

– are în execuţie un număr de  2 proiecte în valoare totală de 57.499.524,18 lei,

– are în plan execuţia unui număr de 3 proiecte cu fonduri europene în valoare totală de 82.103.669,06  lei.

Proiecte aflate în desfăşurare cu finalizare în anul 2014:

Se va urmări finalizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor de modernizare şi extindere a două mari unităţi de învăţământ din sectorul 2:

– modernizarea şi extinderea Colegiului Naţional „Iulia Haşdeu”,

– modernizarea Liceului Teoretic „C. A. Rosetti”.

Proiecte ce vor fi implementate în cursul anului 2014:

– reabilitarea şi modernizarea unui număr de 46 de străzi din zona Plumbuita şi Steaua Roşie – Petricani, care va schimba aspectul acestor zone.

– implementarea sistemului de monitorizare video în cartierul Steaua Roşie – Petricani ce are ca scop reducerea infracţionalităţii şi creşterea siguranţei locuitorilor din acest cartier,

– crearea unui parc de distracţii în zona Tei – Plumbuita.

Primarul Neculai Onţanu a solicitat tuturor directorilor din cadrul administraţiei publice locale a sectorului 2 să propună şi alte noi proiecte prin care să fie accesate fonduri europene pe noi axe de finanţare, în domenii precum: mediul, social, infrastructură şcolară, siguranţa cetăţenilor.

3. Proiectele de infrastructură realizate de Primăria Sectorului 2 se clasifică după cum urmează:

– În domeniul sistemului rutier se va urmări: amenajarea şi înfiinţarea de noi parcări de reşedinţă pentru locuitorii sectorului 2 şi continuarea programului de reabilitare şi modernizare a sistemului rutier.

–  În domeniul educaţional se va acorda o atenţie deosebită pentru: extinderea unităţilor de învăţământ unde se impune mărirea spaţiului educaţional datorită numărului mare de elevi şi anume la Şcoala gimnazială numărul 56, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” şi Şcoala gimnazială numărul 10 “Maria Rosetti”; continuarea modernizării şi reabilitării unităţilor de învăţământ pentru creşterea condiţiilor de educaţie a elevilor; finalizarea lucrărilor de construire a bazinului de înot de la Şcoala gimnazială numărul 25; acoperirea şi modernizarea bazinului de înot de la Liceul Teoretic “C. A. Rosetti”; finalizarea lucrărilor de construire la sălile de sport de la Colegiul Naţional “Victor Babeş” şi de la Liceul Teoretic „C. A. Rosetti”; continuarea proiectului de construire a sălilor de sport la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, precum şi o sală de sport comună la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” împreună cu Şcoala gimnazială numărul 52.

– Apă şi canalizare – Odată cu finalizarea lucrărilor de introducere a reţelelor de apă şi canalizare pe ultimele patru străzi, se va încheia acest program pe toate străzile din sectorul 2, acesta devenind astfel singurul sector din Capitală a căror străzi beneficiază în totalitate de apă şi canalizare.

4. Siguranţa cetăţenilor

În luna ianuarie a.c. Primăria Sectorului 2 va demara lucrările de montare a camerelor de supraveghere video pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în perimetrul Arenei Naţionale.

5. Mediu – În cadrul şedinţei, primarul Neculai Onţanu a reiterat necesitatea continuării procesului de întreţinere şi modernizare a zonelor verzi, precum şi de identificarea unor noi oportunităţi care să ducă la creşterea suprafeţei de spaţii verzi la nivelul sectorului 2.

6. Colaborarea Primăriei Sectorului 2 cu Primăria Municipiului Bucureşti pentru: finalizarea în bune condiţii a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a şoselelor Pantelimon şi Iancului; începerea lucrărilor de construire a Sălii Polivalente; modernizarea patinoarului “Mihai Flamaropol”.

 

 

blank