Bonele
Social

Bonele s-ar putea angaja mai ușor, potrivit noii legi

Conform unor modificări legislative pregătite de Guvern, bonele vor putea fi angajate mai uşor de părinţi. Va fi suficient un contract individual de muncă încheiat de o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului.

Se schimbă legea în românia bonele s-ar putea angaja mai ușor. Guvernul vrea să schimbe legislaţia, astfel încât profesia de bonă să poată fi exercitată ”în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului”.

Se schimbă legea pentru bone. Cum se vor putea face angajări

În prezent, bonele pot fi angajate fie în baza unui contract individual de muncă încheiat cu o persoană juridică, fie în calitate de persoană fizică autorizată (care încheie contract de prestări servicii cu părinții sau reprezentantul legal al copilului).

Guvernul are în vedere acum completarea legislației astfel încât profesia de bonă să poată fi exercitată ”în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului”.


Potrivit Executivului, această măsură are ca scop ”promovarea participării femeilor la piața muncii, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente și sprijinul pentru familiile monoparentale, pentru îmbunătățirea angajabilității și autonomiei părintelui singur”.

De asemenea, Guvernul vrea să reglementeze condițiile de închiere a contractelor de muncă pentru bone, stablind însă că pentru profesia de bonă este solicitat nivelul de calificare 3, care presupune un curs de 720 de ore, dintre care 240 ore de pregătire teoretică. Persoana juridică sau persoana fizică, în calitate de angajator, va avea obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre bonele încadrate cu contract individual de muncă, de a-l păstra în bune condiții la sediu/domiciliu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, potrivit profit.ro.

Ce cuprinde dosarul personal al bonei

a) contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și orice alte documente care stau la baza completării registrului general de evidență a salariaților și care certifică legalitatea și corectitudinea acestora;

b) certificatul de calificare de nivel 3 obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat conform prevederilor legale în vigoare;

c) cazierul judiciar;

d) adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;

e) raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;

f) adeverinţa emisă de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul/sectorul municipiului Bucureşti pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reşedinţa bona şi, după caz, copilul, privind dovada condiţiei prevăzute la art. 6 lit. f) din legislație – respectiv că nu i-a fost retras atestatul de asistent maternal.;

g) declarația pe propria răspundere privind dovada condiţiei prevăzute art. 6 lit. b) din legislație – respectiv că nu este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau că nu i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară;

h) certificat de integritate comportamentală.

Guvernul are în vedere eliminarea trimiterii la prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

”Prin eliminarea trimiterilor la prevederile Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare și înlocuirea cu sintagma ‘conform prevederilor legale în vigoare’ se facilitează accesul la ocupația de bonă”.

De asemenea, va fi permisă exercitarea profesiei de bonă în aceleași condiții și de către presoanele care au dobândit calificarea de baby-sitter.

”Având în vedere faptul că, la această dată în Registrul General de Evidență a Salariaților, pe baza transmiterilor de registru efectuate de angajatori, figurează un număr mai mic de contracte de muncă active pentru ocupația de bonă decât pentru ocupația de baby-sitter, modificările actului normativ va conduce la creșterea accesului familiilor la servicii de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei”, arată guvernanții.