Facturile neîncasate de către persoanele juridice, furnizorii de servicii sau produse au un impact negativ asupra fluxului de numerar, reducând profitul acestora și blocând activitatea. În funcție de volumul de creanțe întârziate, se poate genera o reacție în lanț. Mai exact, lichidităţile companiei, agenților economici, vor fi afectate punând presiune semnificativă asupra cash-flow-ului, generând întârzieri față de alte obligații de plată ce pot duce la dezechilibrarea activității. În plus, compania poate fi nevoită să amâne alte activităţi/operațiuni și proiecte care pot genera profit.

Pentru a recupera sumele datorate de la clienți, furnizorii de servicii sau produse apelează la firmele de colectare creanțe care pun la dispoziție echipe specializate, ce pot face toate diligențele necesare pentru a recupera în timp util întreg soldul debitor. Aceștia nu doar că se vor asigura de recuperarea sumelor datorate, dar o vor face într-un cadru perfect legal și etic.

Etapele unei proceduri de recupare a datoriilor

După încheierea unui contract între agentul economic (furnizorul de servicii sau produse) și compania de colectare creanțe se trece la identificarea debitorilor, a solvabilității lor și a facturilor restante. Pentru a asigura recuperarea completă a creanțelor, această identificare trebuie să fie corectă atât procedural, cât și legal. Același mod de lucru se aplică indiferent de natura debitorilor, fie că sunt persoane fizice sau persoane juridice.

Identificarea debitorilor și solvabilității lor presupune,verificarea celorlalte dosare de judecată sau de executare silită înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, o verificare a bunurilor mobile și imobile, a disponibilităților bănești și a situației economico-financiare.

După identificare, se trece la contactarea debitorilor, respectând cadrul legal.

Colectarea sau recuperarea de creanțese poate face pe cale amiabilă sau pe cale juridică, în instanța de judecată.

Citeste si...
Medicii din Indonezia au refuzat categoric să castreze chimic un pedofil

Firmele de recuperare vor începe cu recuperarea pe cale amiabilă în cadrul căreia debitorii vor fi notificați în legătură cu sumele restante prin telefon, e-mail, poștă, fax sau curier rapid.

Urmează cererea unui acord direct sau înțelegere de plată, fără de care nu se poate trece la procesul juridic.

În cazul în care se apelează la toate mijloace amiabile de recuperare iar debitorul nu își oferă acordul, firma de colectare și clientul acesteia vor înainta dosarul, instanței de judecată competentă, care se va ocupa de recuperarea creanțelor prin sentință judecătorească. Totuși, înainte de a fi transmis către instanța de judecată, dosarul trebuie să fie evaluat cu atenție și strictețe.

Ultimul pas este executarea silită a debitorului, măsură care se aplică numai în situația în care debitorul nu achită sumele restante în niciunul dintre cazurile enumerate mai sus. Astfel, se vor solicita serviciile unui executor judecătoresc.

Cum se alege o firmă de recuperări creanțe?

Pentru a ușura procesul de recuperarea creanțe și a îmbunătăți sau menține relația dintre furnizorul de servicii sau produse și clienții lui, companiile din domeniul financiar pun la dispoziție diverse produse avantajoase, precum soluțiile de colectare creanțe prin NextCapital.

Deoarece la mijloc se află relația comercială dintre furnizori și clienții acestora, companiile de colectare trebuie să fie capabile să trateze fiecare caz în funcție de situația existentă între părțile implicate, astfel încât sumele să fie recuperate iar colaborarea dintre părți să continue.

Prioritatea firmelor de recuperări trebuie să fie securizarea plății sumelor restante, fară a afecta relațiile comerciale dintre părțile implicate și fără a se ajunge la un litigiu, aspect esențial în cadrul serviciului de colectări creanțe NextCapital.