Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe propriul portal, luni, Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziția 14, potrivit mediafax.

Totodată, ANAF a precizeaza ca a fost creată aplicația de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult cu deduceri (Formular 163). Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro, iar, la depunerea cererii 163, contribuabilul primește, în recipisă, indexul de depunere a formularului.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul menționat, potrivit Codului fiscal.

În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, astfel cum prevăd dispozițiile art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcționarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entitățile nu trebuie să fie înscrise în Registrul menționat. Începând cu veniturile realizate în acest an, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult. În plus, entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult, beneficiază de virarea sumelor dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul menționat.

Citeste si...  Război intern la Dinamo! Fotbaliștii străini, împotriva românilor care au băut la Piatra-Neamț

Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii: desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă, potrivit Codului de procedură fiscală.

„Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidență respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de către entitățile/unitățile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale”, au subliniat reprezentanții Fiscului.

Constituirea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost reglementată de Legea nr.30/2019 prin care a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.