Ministerul Comunicaţiilor a pus în dezbatere un proiect legislativ care prevede introducerea unui nou număr de urgenţă – 114.

Potrivit proiectului normativ, publicat pe site-ul ministerului, la numărul de urgenţă 114 se vor transmite automat date de localizare a telefonului mobil.

PROIECTUL DE ACT NORMATIV AICI

Acest nou număr de urgenţă, 114, alături de cel existent, 112, va ajuta la soluţionarea rapidă a situaţiilor care necesită intervenţii de urgenţă.

Proiectul generează schimbări care vor permite asigurarea unui răspuns cât mai prompt la urgenţele cetăţenilor, prin îmbunătăţirea posibilităţilor de preluare şi gestionare a informaţiilor de localizare asociate apelurilor de urgenţă în vederea creşterii gradului de acurateţe şi de precizie a localizării apelanţilor aflaţi într-o situaţie de urgenţă şi, totodată, prin punerea la dispiziţia dispecerilor sau autorităţilor a unui set mai larg şi mai precis de informaţii de localizare, în scopul unui răspuns cât mai eficient al autorităţilor la situaţii de urgenţă, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

NOTA DE FUNDAMENTARE AICI

Totodată, proiectul va determina creşterea efieicienţei gestionării urgenţei prin furnizarea unor informaţii de localizare mult mai precise, aceste elemente generând o reducere semnificativă a timpului de gestionare a urgenţei, şi implicit, a timpului de răspuns la situaţii de urgenţă.

Efectele acestea vor fi realizate prin reglementarea transmiterii gratuite a mesajelor tehnice standardizate scurte asociate apelurilor de urgeţă, care conţin informaţii privind localizarea precum şi asigurarea transmiterii cu prioritate, de către furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul reţelelor publice mobile a acestor mesaje. Aceleaşi soluţii privind gratuitea şi prioritizarea sunt previzute şi în cazul transmiterii informaţiilor privind localizarea prin utilizarea conexiunii de date.

În acest sens se va modifica OUG 34 din 2008 şi se vor introduce prevederi prin care furnizorii de reţele publice mobile de telefonie să suporte costul mesajelor tehnice standardizate scurte de localizare şi a traficului de date generat de informaţia de localizare oblţnută pe baza echipamentului terminal pe durata apelului, se mai arată în document.

Proiectul de act normativ stabileşte şi norme cu caracter tranzitoriu, care prevăd o perioadă de şase luni pentru colectarea datelor utilizatorilor care beneficiază de serviciile menţionate la data intrării în vigoare a actului normativ.

Datele personale colectate prin intermediul numărului de urgență 114 vor fi prelucrate respectând prevederile GDPR şi vor fi stocate timp de zece ani. Ulterior vor fi șterse sau, după caz, distruse.

În România, pe lângă numărul unic de urgență 112 funcționează și numărul unic 113, la care se persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire pot transmite SMS serviciilor de urgență.