Economic, Featured

Vezi ce crede Vacaroiu despre un audit public intern

Vacaroiu despre un audit public intern a fost funcţional la aproximativ 70% dintre unităţile administrativ-teritoriale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, în condiţiile în care veniturile totale ale bugetelor locale au fost, în anul 2017, de circa 63 de miliarde de lei, iar cheltuielile au fost de aproape 61 de miliarde de lei, relevă un raport al Curţii de Conturi.

Vacaroiu despre un audit public intern, una dintre principalele concluzii ale raportului este aceea că auditul public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale nu are capacitatea de a răspunde obiectivelor stabilite prin reglementările legale aplicabile, cauza principală fiind neînţelegerea pe deplin a rolului şi a necesităţii auditului intern ca pârghie eficientă pentru realizarea obiectivelor, evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului.

Instituţia a publicat pe site Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.

“Plenul Curţii de Conturi a României a aprobat, în baza prevederilor art. 42 alin. 2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, ‘Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale’, întocmit de către Departamentul de metodologie, pregătire profesională, evaluarea activităţii de audit şi control, programare, raportare, sinteze şi IT. Raportul vine în completarea ‘Raportului special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul administraţiei publice centrale’ şi vizează îmbunătăţirea activităţii de audit public intern la nivel local prin anticiparea şi prevenirea erorilor şi a omisiunilor, a fraudei şi a neregulilor într-o fază incipientă, mai rapid decât o poate face auditul public extern ex-post efectuat de către Curtea de Conturi”, se spune într-un comunicat al instituţiei.

Totodată, raportul este rezultatul unui proces de analiză şi cuprinde o sinteză a concluziilor desprinse din rapoartele privind realizarea activităţii de audit public intern pe anul 2017 primite de la autorităţile administraţiei publice locale aflate în competenţa de verificare a camerelor de conturi judeţene, inclusiv de la structurile asociative locale care au organizat auditul public intern prin cooperare.

Raportul special cuprinde, de asemenea, o serie de propuneri primite de camerele de conturi în cadrul celor 42 de întâlniri de lucru cu auditorii interni din judeţe, care pot fi luate în considerare şi aplicate în practică de entităţile publice, precum şi de Curtea de Conturi a României, în vederea îmbunătăţirii funcţiei de complementaritate între auditul extern şi auditul intern.