USR nu vrea dezvoltarea Capitalei! Firea se plange ca ii blocheaza toate proiectele “Primaria Municipiului Bucuresti va uzita toate caile de atac pentru a demonstra legalitatea infiintarii societatilor municipale! Ii asigur pe toti cei peste 3.000 de angajati ai acestor societati ca nu isi vor pierde locul de munca, in prag de sarbatori.Referitor la informatiile din spatiul public, care fac trimitere la decizia Curtii de Apel cu privire lahotararile prin care Consiliul General a înființat cele 22 de companii municipale. 

Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:

Primaria Municipiului Bucuresti va uzita toate caile de atac pentru a demonstra legalitatea infiintarii societatilor municipale, apreciaza ca decizia instantei nu poate produce efecte si, sub nici o forma, nu duce la desfiintarea acestor societati.

Primarul General, Gabriela Firea: “USR nu face altceva decat sa blocheze toate initiativele de dezvoltare ale Capitalei Romaniei! Pana in prezent noi am castigat zeci de procese pe care ni le-au intentat, pentru ca, de cand au venit in Consiliul General, nu au facut altceva decat plangeri penale. USR foloseste aceasta decizie ca o pe o arma politica, insa aceasta, desi este indreptata impotriva mea, afecteaza direct viata bucurestenilor.

Aceasta decizie a instantei nu constituie un motiv intemeiat si legal pentru suspendarea Primarului General, asa cum cere USR, invocarea suspendarii fiind doar un gest ridicol, care demonstreaza de fapt ca toate aceste procese nu au ca scop apararea legii, ci discreditarea Primarului Capitalei.

Subliniez inca o data ca, din punct de vedere juridic, aceste societati sunt legale, functioneaza si vor functiona in continuare, nu pot fi radiate prin decizia Curtii de Apel, pentru ca au fost infiintate conform legii 31/1990, lege care este in vigoare. Asteptam cu interes motivarea instantei pentru ca doar atunci putem afla argumentele care stau la baza acestei hotarari si cu siguranta ne vom apara.

De asemenea, in decizia Curtii de apel nu se afirma ca societatile municipale sunt ilegale, ci se face referire la faptul ca deciziile administrative de infiintare, si anume Hotararile de Consiliu, ar fi trebuit sa fie adoptate cu doua treimi din majoritatea consilierilor si nu cu jumatate plus unu. Insa nu este cazul aici, pentru ca prin aceste hotarari doar s-au infiintat companiile, nu s-a transferat si patrimoniul – caz in care, intr-adevar ar fi fost nevoie de un vot de doua treimi.

Subliniez ca bugetul alocat societatilor nu este parte a patrimoniului! Patrimoniul este unul singur, intangibil, apartine Municipiului Bucuresti si bucurestenilor, poate fi dat doar in administrare unei regii, administratii sau unei societati in vederea realizarii unor lucrari de interes public. Eu am mare incredere in justitie, dar consider ca, in acest caz, judecatorii au fost indusi in eroare si nu au primit toate informatiile necesare.

Doresc, de asemenea, pe aceasta cale, sa ii asigur pe toti cei peste 3.000 de angajati ai acestor societati ca nu isi vor pierde locul de munca, in prag de sarbatori, pentru ca vom face absolut tot ce este posibil sa demonstram legalitatea si onestitatea demersului nostru!

Reamintim ca in acest moment se lucreaza intens in Capitala prin intermediul acestor companii a caror eficienta a fost deja dovedita:

Societatea de Transport Bucuresti asigura transportul pentru peste un milion de bucuresteni, iar Compania Energetica modernizeaza conductele retelei de termoficare.

Compania Municipala Consolidari are incluse in programul de consolidari aproximativ 100 de cladiri, se lucreaza deja in 42 de cladiri si sunt aproape finalizate documentatiile tehnice pentru alte 56 de imobile. O improbabila masura de desfiintare a acestei companii ar duce la blocarea intregii activitati de consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic.

Compania Dezvoltare Durabila realizeaza in acest moment zeci de studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru toate marile lucrari de infrastructura si de investitii din Capitala. De asemenea, Compania Municipala Parking București S.A. achizitioneaza terenuri și va construi 4 parcari tip park&ride la intrarile in oraș, cu un numar total de aproximativ 2.000 de locuri, va moderniza parcarile publice de suprafata administrate de PMB.

Compania Municipala Imobiliara București SA isi propune sa investeasca in achizitionarea si amenajarea a sase cladiri pentru camine seniori si o suta de apartamente, destinate cazurilor sociale din Bucuresti.

OPINIE JURIDICA

In sprijinul acestor afirmatii, citam opinia legala a prof. univ. dr. Marian Nicolae, titular al disciplinelor „Drept civil. Teoria generală”, „Drept civil. Persoanele”, „Prescripția extinctivă” și „Publicitatea imobiliară” din cadrul Departamentului de Drept Privat al Facultății de Drept al Universității din București, membru al Comisiilor de elaborare a Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009) și a Noului Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010).

La solicitarea avocatului Consiliului General al Municipiului București prof. dr. Marian Nicolae si-a exprimat punctul de vedere oficial cu privire la unele aspecte privind legalitatea hotărârilor CGMB de aprobare a înființării a companiilor municipale, cu majoritatea cerută de art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administrației publice locale, republicată, cu mod. ulterioare.

Astfel, potrivit acestuia:

“(I) Hotararile CGMB a caror anulare se solicita privesc infiintarea unei societati pe actiuni, avand ca actionar Municipiul Bucuresti, cu un procent de 99,9% si o alta persoana juridica ce o participatie de 0,1% si constituie o forma de „asociere sau cooperare cu persoane juridice” in acceptiunea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale iar nu simple hotarari privind patrimoniul municipal;

(II) Pentru aprobarea infiintarii societatilor pe actiuni este necesara si suficienta majoritatea ceruta de art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicata

(n.r. Art 45 – (2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

a) hotararile privind bugetul local;

b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;

c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;

d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;

e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;

f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.)

iar nu majoritatea ceruta de art. 45 alin. (3) din aceeasi lege

(n.r. art 45- (3) Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.)

(III) Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 nu se aplica in cazurile in care prin lege sau chiar regulament se prevede o alta majoritate pentru aprobarea hotararilor privind patrimoniul, fie direct, fie indirect, al unitatii administrativ-teritoriale, cum sunt cazurile prevazute de art. 45 alin. (2) din aceeasi lege;

(IV) In sensul Legii contenciosului administrativ ‘excesul de putere’ este o notiune specifica, presupunand exercitarea dreptului de apreciere al administratiei publice cu incalcarea fie a competentelor interne prevazute de lege, fie a drepturilor si libertatilor civile [art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004]

(V) CGMB are de lelegata competenta de a infiinta societati pe actiuni, iar infiintarea celor 20 de companii municipale nu s-a facut cu exces de putere.

(VI) Simpla infiintare a unei societati prin asocierea dintre o autoritate publica (i.e. unitate administrative-teritoriala) si o persoana juridica nu incalca nici art. 45 din Constitutie, nici art. 8 din Legea concurentei nr. 21/1996, nici art. 28 alin (2)1 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, si, evident, nici art. 4 din Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice.”

LEGISLATIE

La elaborarea prezentei opinii legale au fost consultate următoarele principale acte normative:

Carta europeană a autonomiei locale (1985);

Constituția României, republicată;

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu mod. ulterioare;

Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu mod. ulterioare;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu mod. ulterioare;

O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, cu mod. ulterioare;

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicată cu modificările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu mod. ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu mod. ulterioare;

Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009, republicată, cu mod. ulterioare);

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu mod. ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.