Actualitate, Featured

Tudorel, in loc sa lucreze pentru a-l scapa pe Dragnea de puscărie, se ocupa de Cartierul Justitiei

În timp ce toți ochii din PSD sunt asupra ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru că așteaptă OUG pe Codul Penal și Codul de Procedură Penală, ministrul anunță evoluția Cartierului pentru Justiție și care este stadiul de implementare.

Cartierul pentru Justiție își propune să asigure sediile instituțiilor aparținând sistemului judiciar, iar schema funcțională a acestuia are în vedere regruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată și parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în București, precum și a altor instituții din sistemul judiciar.
Etape parcurse în realizarea obiectivului:

Prezent – este în curs de elaborare planul topografic al celor 5,3 ha unde va fi amplasat Cartierul pentru Justiție, care stă la baza stabilirii culoarului de expropriere conform Legii nr. 255/2010. A fost solicitată Băncii Mondiale finanțarea PUD și a Conceptului general de ansamblu de proiectare urbanistică a Cartierului.
Este în curs de semnare, la nivelul MFP, Memorandumul pentru aprobarea avansului de 2,5 mil USD, destinat proiectării Cartierului pentru Justiție.

13 Martie 2019 – MJ a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru Justiție” și “Proiecte de interes public ale Municipiului București” precum și pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului.
Acest proiect de H.G. a fost înaintat MDRAP și ulterior semnării acestuia, va fi postat pe site-ul web al MJ (www.just.ro) pentru consultare publică;

4 martie 2019 – Conducerea MJ a aprobat lista finală a celor 23 de instituții care vor fi propuse să fie incluse în Cartierul pentru Justiție.

Acestea sunt:

1)Ministerul Justiției;

2) Curtea de Apel București;

3) Tribunalul București;

4) – 9) Judecătoriile Sectoarelor 1 – 6 – în total 6 judecătorii;

10) Consiliul Superior al Magistraturii;

11) Școala Națională de Grefieri;

12) Institutul Național al Magistraturii;

13) Inspecția Judiciară;

14) Ministerul Public;

15) DNA;

16) DIICOT;17 – 23) Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Parchetele de pe lângă cele 6
judecătorii de Sector – în total 7 parchete;

31 ianuarie 2019 – Consiliul General al Municipiului București a aprobat PUZ Sector 3, în cadrul căruia este integrat Cartierul pentru Justiție. Amplasamentul Cartierului este situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3; decembrie 2018 – ianuarie 2019 – a avut loc negocierea Acordului de avans al împrumutului între Guvernul României și Banca Mondială. Acest avans va permite proiectarea Cartierului Justiției în anii 2019 – 2020, până la faza Studiu de

Fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici; 5 septembrie 2018 – a avut loc aprobarea în ședință de guvern a Memorandumului cu tema „Acordul de principiu privind contractarea unui avans de la Banca Mondială în valoare de până la 2,5 mil. USD pentru sprijinirea activităților preliminare realizării proiectului “Cartierul pentru Justiție”;

02 august 2018 – în ședință de guvern a fost aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcțională – prin care s-a prezentat/propus și aprobat soluția juridică necesară pentru realizarea proiectului Cartierul pentru Justiție;

31 iulie 2018 – a avut loc întâlnirea dintre dl. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna Gabriela FIREA, primarul general al Municipiului București, în contextul pregătirii, în parteneriat, de către Ministerul Justiției și Primăria Municipiului București a unui program de reconversie funcțională pentru amplasamentul, denumit generic, Esplanada. Au fost discutate măsurile necesare pentru dezvoltarea unui proiect de regenerare urbană, în cadrul căruia să fie integrate investiții inițiate de Primăria Municipiului București și proiectul
Cartierul pentru Justiție.

31 iulie 2018 – a avut loc întâlnirea conducerii Ministerului Justiției cu doamna
Tatiana PROSKURYAKOVA, manager de țară din partea Băncii Mondiale. În cadrul
întâlnirii au fost discutate progresele înregistrate în dezvoltarea proiectului
Cartierul pentru Justiție, care se va realiza în parteneriat cu Banca Mondială,
conform deciziei Guvernului României din 07 Martie 2018;

iunie 2018 – a fost semnat un contract de servicii în vederea expertizării fundației
existente pe amplasamentul Esplanada, în vederea evaluării posibilităților de
integrare în viitorul proiect. Au fost realizate un studiu geotehnic și o expertiză
preliminară;

07 martie 2018 – a fost aprobat de către Guvern Memorandumul cu tema: Acordul de
principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD), în vederea sprijinirii proiectului “Cartierul
pentru justiție”, în baza căruia au fost începute negocierile pentru un acord de
împrumut cu Banca Mondială;

11-15 februarie 2018 – participarea ministrului justiției, Tudorel TOADER, la
conferința cu tema: „Aprofundare tehnică în domeniul regenerării urbane”, Tokio,
Japonia. În acest cadru, Ministerul Justiției a prezentat, în colaborare cu
Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului București, proiectul
Cartierul pentru Justiție;

29 noiembrie 2017 – a fost aprobat de către Guvernul României Memorandumul cu tema:
Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea dezvoltării
Cartierului pentru Justiție, în cadrul unui program de reconversie funcțională.
Comisia pentru realizarea proiectului ”Cartierul pentru Justiție” a finalizat
procesul de clarificare a situației juridice a terenurilor aflate pe amplasamentul
”Esplanada” și a formulat o propunere pentru preluarea, în condițiile legii, a
terenului necesar realizării investiției.”, arată Tudorel Toader.

blank