ANCOM anunță lansarea unui proiect în consultare publică, prin care se stabilește tariful maxim pe care autoritățile îl pot percepe operatorilor de comunicații pentru instalarea de stâlpi, piloni, turnuri sau rețele subterane și aeriene de comunicații pe proprietatea publică, arată un comunicat.

„Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea de stâlpi, piloni, turnuri sau rețele subterane și aeriene de comunicații pe proprietatea publică au fost stabilite pe bază unui model de calcul și a unei metodologii detaliate. Autoritatea a constatat că în acest moment practică autorităților publice nu este unitară, în multe cazuri fiind percepute tarife exagerate, iar atunci când stabilesc aceste tarife, autoritățile locale trebuie să aibă în vedere în primul rând beneficiile pe care rețelele de comunicații le aduc pentru comunitate”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, scrie Mediafax.

Autoritatea precizează că până în prezent, 1.307 de autorități ale administrației publice (consilii locale și județene) au transmis conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietățile publice prin intermediul unei baze de date online.

„Analiza documentelor disponibile a arătat că tarifele și modalitățile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferențele fiind majore. De exemplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor rețelelor de comunicații pe terenul intravilan proprietate publică sunt cuprinse între 3 lei/mp și 360 lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp proprietate publică aflat pe raza comunelor, variază între de 5 lei și 100 lei”, anunță ANCOM.

„ANCOM a stabilit aceste tarife conform obligațiilor ce îi revin și în condițiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice”, menționează sursa citată.

Potrivit ANCOM, tarifele de acces pe proprietăți publice trebuie să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere și beneficiile tangibile și intangibile.

„Astfel, tarifele vor acoperi doar despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate de efectuarea lucrărilor și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructura asociate. Tarifele sunt raportate la anumite elemente de rețea și de infrastructura fizică ce urmează a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, ținând cont de valoarea folosinței bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării”, precizează sursa citată.

Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe și certe s-a luat în calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare și uzură al imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, întreținere, înlocuire ori mutare a rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura fizică necesare susținerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicita amplasarea, precum și caracteristicile fizice și funcționale ale echipamentelor.

„Considerăm că tarifele propuse vor încuraja investițiile în infrastructura necesară furnizării serviciilor de acces la internet în bandă largă, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice. Conectivitatea îmbunătățește gradul de coeziune socială, reduce decalajele economice între mediul urban și rural, respectiv crește calitatea serviciilor publice, cu precădere în educație, sănătate sau administrație locală”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

„Aceste efecte sunt observabile din punct de vedere cantitativ în statistici privind evoluția istorică a produsului intern brut, a venitului mediu net în economie, precum și a evoluției forței active de muncă, în raport cu gradul de conectivitate al populatiei”, spune ANCOM.