Actualitate

Românii cu drept de vot sunt așteptați la urne

 2 Vizualizari totale,  2 Vizualizari azi

Românii cu drept de vot își aleg primarii, consilierii locali şi pe cei judeţeni. În cursa electorală au intrat peste un sfert de milion de candidaţi pentru unul dintre cele aproape 45.000 de mandate de ales local. Secţiile de votare se deschid la ora 7:00 şi se închid la 21:00. Cine vrea să îşi exprime opţiunea trebuie să aibă neapărat cartea de identitate asupra sa. Spre deosebire de celelalte tipuri de alegeri, la alegerile locale nu putem vota decât la secţia de vot la care suntem arondaţi.

Potrivit ultimei comunicări făcută de Autoritatea Electorală Permanentă, sunt aşteptaţi la urne 18.274.891 de români. La nivel naţional, au fost organizate 18.616 secţii de votare.

Confprm statisticilor publicate de Biroul Electoral Central, pentru alegerile locale din 5 iunie si-au depus candidatura 267.242 de persoane, dintre care doar 57.149 sunt femei. Dintre candidaţi, 450 au sub 23 de ani, ceea ce contravine Constituţiei. Un număr de 22 de bărbaţi şi 18 femei au sub 20 de ani. 443 vizează un mandat de consilier local, în timp ce 7 vor să ajungă în Consiliul judeţean.

Cetățenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-și exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate. Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7:00 și pot să voteze până la ora 21:00. Dacă, însă, în secție sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-și exprime opțiunea și după această oră.

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

Românii din străinătate NU pot vota la alegerile locale. Votul prin corespondenţă se aplică abia de la alegerile parlamentare, din iarnă. Mare atenţie, însă, pentru că nici în ţară nu vă puteţi exprima oriunde opţiunea, ci doar la secţia la care sunteţi arondat!

Pentru alegerea consiliului local, consiliului județean precum și a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. La aceeași secție de votare alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul județean, primar. În Capitală, la aceeași secție de votare, alegătorii aleg consiliul local al sectorului, primarul sectorului, Consiliul General al Municipiului București, precum și primarul general.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, sistemul informatic semnalează dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, și-a pierdut drepturile electorale, este arondată la altă secție de votare, este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respectiv nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință sau și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.

Accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Ștampila cu mențiunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă și astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică.

Ulterior, alegătorii trebuie să predea ștampila președintelui secției, care are obligația să ștampileze actul de identitate, menționând data scrutinului. Dacă cel care votează are carte de identitate, atunci pe verso-ul acesteia se aplică un autocolant cu mențiunea „votat”.

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În cazul persoanelor care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri pentru urna specială sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care s-a deplasat la locul unde se află alegătorul netransportabil, pe baza semnăturilor în extrasul de pe lista electorală.

blank