Social, Stiri

REZULTATE BACALAUREAT 2014 EDU.RO: Diferenţe uriaşe între rural şi urban

REZULTATE BACALAUREAT 2014: 71% dintre absolvenţii de clasa a XII-a din promoţia 2014 au promovat Bacalaureatul (raport analiză MEN).

bac_2014_evaluare_65606300

REZULTATE BACALAUREAT 2014: Ministerul Educaţiei Naţionale a finalizat raportul analitic al datelor statistice înregistrate în cadrul celor două sesiuni ale examenului de Bacalaureat 2014.

Rezultatele analizei arată că 71% (93.433) dintre cei 131.571 de absolvenţi de clasa a XII-a din promoţia 2014 (candidaţi unici), care s-au prezentat la examenele de Bacalaureat din acest an, au promovat. Dintre cei 166.415 de candidaţi unici prezenţi în sesiunile de Bacalaureat 2014 (promoţia curentă şi promoţiile anterioare) au promovat 62,6% (104.229). Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, care au susţinut examenul în acest an, rata de promovare este de 30,89%.

Comparativ cu ultimii ani, procentul candidaţilor care susţin examenul de Bacalaureat în acelaşi an în care îşi finalizează studiile este în creştere cu 10%: 2014 – 71%, 2013 – 64,35%, 2012 – 59,04% şi 2011 – 57,59%.

În ceea ce priveşte promovarea pe filiere, situaţia pentru 2014 arată că cele mai bune rezultate s-au înregistrat la filiera teoretică, unde procentul a tins spre 90% pentru generaţia de absolvenţi ai anului 2014. Cumulată cu situaţia absolvenţilor din promoţiile anterioare, a generat o rată de promovare apropiată de 80%. Şi la filiera vocaţională situaţia absolvenţilor din generaţia 2014 indică un procent foarte ridicat, care tinde spre 80%, în timp ce situaţia cumulată menţine procentul la peste 70%. La filiera tehnologică, absolvenţii din anul 2014 au obţinut aproape 50%, în timp ce situaţia cumulată a produs un rezultat sub 45%.

Concret, rata de promovare, pe filiere, se prezintă astfel:

a) Filiera teoretică – 85,18% (absolvenţi 2014), 32,29% (absolvenţi promoţiile anterioare), 79,63% (rezultat final cumulat);

b) Filiera vocaională – 77,89% (absolvenţi 2014), 42,45% (absolvenţi promoţiile anterioare), 73,06% (rezultat final cumulat);

c) Filiera tehnologică – 48,35% (absolvenţi 2014), 28,53% (absolvenţi promoţiile anterioare), 41,76% (rezultat final cumulat).

Analiza datelor relevă că există diferenţe între nivelul de promovare din mediul urban şi cel din mediul rural de peste 15% în rândul absolvenţilor de clasa a XII-a ai promoţiei 2014. Astfel, în mediul rural rata de promovare este de 59,3%, în timp ce în mediul urban este de 75,7%. În ceea ce-i priveşte pe absolvenţii din promoţiile anterioare, care au susţinut Bacalaureatul în 2014, se constată că rata promovare în mediul urban este de 31,8%, iar cea din mediul rural este de 29,3%.

Situaţia pe judeţe relevă că rata de promovare cea mai ridicată pentru absolvenţii din promoţia 2014 s-a înregistrat în Cluj – 83%, Brăila – 82,4%, Iaşi – 81,3% şi Suceava – 80,5%. Procentul de promovare cel mai ridicat pentru candidaţii din promoţiile anterioare s-a înregistrat în judeţele Cluj – 47% şi Brăila – 42%. Per total, cel mai bun rezultat la nivel naţional (rezultate cumulate) s-a înregistrat în judeţele Cluj – 75,9%, Brăila – 75,1% şi Iaşi – 74%. La polul opus, cele mai scăzute rezultate pentru promoţia din 2014 s-au înregistrat în judeţele Ilfov – 40,3% şi Giurgiu – 48,4%. Pentru promoţiile anterioare, cele mai slabe rezultate, sub 20%, au fost cetralizate în judeţele Ilfov – 13,7%, Giurgiu – 17,7%, Mehedinţi – 17,8% şi Teleorman – 19,3%. Rezultatul total cel mai scăzut pentru cele două categorii de absolvenţi s-a înregistrat în aceleaşi patru judeţe: Ilfov – 33,5%, Giurgiu – 39,4%, Mehedinţi – 47,1% şi Teleorman – 49,6%.

Un alt segment analizat a fost şansa de reuşită a candidaţilor nepromovaţi în prima sesiune a anului în care au participat prima oară. Datele relevă că aceasta scade proporţional cu timpul scurs de la data absolvirii, ajungând la o reuşită de sub 10%, aşa cum a fost cazul anului 2009. Din totalul celor care nu au promovat Bacalaureatul în sesiunile anului 2009, doar 6,3% au reuşit să obţină media 6 într-una din sesiunile din anii următori.

Menţionăm că, în cadrul analizei, s-a utilizat sintagma „candidat unic”, ceea ce a presupus că însumarea datelor a ţinut cont nu de numărul de participări ale aceluiaşi candidat la sesiunile din acest an, ci s-a axat pe participarea unică a candidatului, cumulând toate rezultatele sale din sesiunile la care a participat în 2014, acolo unde a fost cazul. De asemenea, analiza a avut în vedere şi comparţia cu ceilalţi ani în ceea ce priveşte procentul de promovare, distribuţia promovării pe mediul urban şi rural şi pe filiere.

blank