Rectificarea bugetară
Economic

Rectificarea bugetară lăsată de Florin Cîţu guvernului Nicolae Ciucă: deficitul creşte cu peste 4,8 miliarde de lei

Ministerul Finanţelor Publice a publicat miercuri seara proiectul ordonanţei de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, care prevede majorarea deficitului bugetului de stat cu suma de 4,831 miliarde lei. Deficitul se menţine însă în ţinta de 7,13% din Produsul Intern Brut.

„Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 84.905,1 milioane lei acesta menținându-se la 7,13% din PIB”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat pe 2021 cu suma de 1,112 miliarde lei, în timp ce la capitolul cheltuieli se propune diminuarea cu suma de 1,297 miliarde lei la credite de angajament şi creşterea cu suma de 5,943 miliarde lei la creditele bugetare.

În ceea ce priveşte veniturile bugetului general consolidat, acestea se majorează, pe sold, cu suma de 4,324 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 5,429 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash cu suma de 1,105 miliarde lei, informează Agerpres.

Fonduri suplimentare la Finanţe, Sănătate, Justiţie, MAI, Ministerul Public. Se taie fonduri la Transporturi şi Agricultură
Ministerul Finanțelor – Acţiuni Generale va primi fonduri suplimentare de peste 3,4 miliarde de lei, din care peste 1,2 miliarde pentru dobânzi, 727,3 de milioane Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, 100 de milioane plăţi în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +140,0 milioane lei Contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +169,0 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat și + un miliard de lei sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocată de Uniunea Europeană în perioada de programare 2014-2020

Se propune, de asemenea, alocarea de fonduri suplimentare la Finanţe, de peste 164 milioane de lei pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
Rectificarea bugetară lăsată de Florin Cîţu guvernului Nicolae Ciucă: deficitul creşte cu peste 4,8 miliarde de leiRectificarea bugetarăRectificarea bugetară lăsată de Florin Cîţu guvernului Nicolae Ciucă: deficitul creşte cu peste 4,8 miliarde de lei

Ministerul Sănătăţii va primi peste 2,45 de miliarde de lei în plus, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru asigurarea necesarului de finanțare până la sfârșitul anului aferent drepturilor de personal pentru unele categorii de medici și personal medical din spitale, cabinete medicale școlare, ale asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, programe de sănătate finanțate din bugetul ministerului, plata unor despăgubiri civile reprezentând restituiri de clawback.

Fondurile Ministerul Muncii și Protecției Sociale se vor majora cu peste două miliarde de lei, cele ale Ministerului Justiţiei cu peste 823 de milioane, ale Ministerului Public cu peste 346 de milioane, iar la Ministerul Afacerilor Interne cu 44,9 milioane, cei mai mulţi pentru asigurarea de sume suplimentare la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va avea un buget diminuat cu peste 2,3 miliarde de lei, iar Ministerul Transporturilor, mai puţin cu peste 757 milioane de lei.

Ajutoare pentru primării pentru încălzirea localităţilor şi plata datoriilor

La Rectificarea bugetară în plus, peste 784 de milioane de lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, rămasă nerepartizată, se alocă pe județe și municipiul București. Aceşti bani vor fi alocaţi primăriilor din ţară sub formă de ajutor de încălzire şi plata datoriilor.

Rectificarea bugetarăRectificarea bugetară lăsată de Florin Cîţu guvernului Nicolae Ciucă: deficitul creşte cu peste 4,8 miliarde de lei

La impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale e prevăzută o creştere de 205,8 milioane lei, la alte impozite şi taxe fiscale de 14,8 milioane lei, la contribuţiile de asigurări sociale de plus 39,9 milioane lei. În schimb, la venituri nefiscale e stabilită o scădere de 815,1 milioane lei, diminuarea datorându-se în principal reducerii veniturilor din dividende şi a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (minus 1,7 miliarde lei) atenuată parţial de majorarea veniturilor din concesiuni şi închirieri, amenzi penalităţi şi confiscări.

Veniturile din capital cresc cu 105,5 milioane lei, iar sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 se reduc cu 2,667 miliarde lei, conform Agerpres.

Cheltuielile de personal se majorează cu 1,029 miliarde lei (din care 1,122 miliarde lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din sistemul judiciar); cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 442,1 milioane lei; cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1,263 miliarde lei; cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 167 milioane lei; transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 2,77 miliarde lei; alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane lei; cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 2,442 miliarde lei; proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3,458 miliarde lei; alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane lei; fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane lei; cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane lei, iar cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane lei.