Primarul General, Gabriela Firea: “Comunicarea cu grupurile-țintă
reprezinta o componentă importantă a acestui program. Vrem ca, atât
proprietarii de autovehicule uzate, cât si unitățile comerciale
participante  să se poată informa despre modul de desfășurare a
programului. Consultând regulamentul, acestia vor afla care sunt
condițiile de eligibilitate care permit înscrierea în program. Am
inițiat programul în luna iulie, iar scopul nostru este  să contribuim
la îmbunătățirea calității mediului si, implicit, la protejarea
sănătății populației Capitalei, prin scoaterea din circulație a
autovehiculelor uzate cu grad ridicat de poluare.”

Primăria Municipiului București a definitivat și a publicat
Regulamentul Programului de stimulare a eliminării din traficul
bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin
acordarea de eco-vouchere. Regulamentul a fost aprobat prin Dispoziția
Primarului General, Gabriela Firea, și  poate fi consultat pe site-ul
www.pmb.ro, secțiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”

.Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a
autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de
eco-voucherea este reglementat prin H.C.G.M.B. nr.377/26.07.2018.

Primaria Capitalei își propune astfel eliminarea a 5.000 de
autovehicule uzate, cu grad ridicat de poluare, de pe raza
municipiului București și acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o
valoare nominală de 9.000 lei/ eco-voucher în vederea achiziționării
exclusive de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomoție
noi ”prietenoase cu mediul”, non-diesel, hibride sau electrice,
obiecte electrocasnice și electronice noi cu clasa energetica
superioară, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.

Programul se adresează atât persoanelor fizice, cu domiciliul stabil
în Municipiul București, cu vârsta minimă de 18 ani, proprietari unici
ai autovehiculelor uzate si care nu au obligații de plată la bugetul
local și bugetul de stat, cât și persoanelor juridice, cu sediul
social in Municipiul București, proprietari unici ai autovehiculelor
uzate, care nu au obligații de plată la bugetul local și bugetul de
stat și nu au fost condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului.

Aplicația PEVAUTO va permite înregistrarea a 6.000 de participanți,
persoane fizice și persoane juridice. La atingerea acestui număr,
aplicația va opri automat procesul de înregistrare a participanților,
prezentând în acest sens un mesaj de informare celor care sunt în
proces de completare a datelor.

 După verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate vor fi
acceptați în program, în ordinea înscrierii, primii 5.000 de
proprietari eligibili, lista acestora urmănd a fi publicată  pe
site-ul www.pmb.ro, secțiunea „Eco-voucher în schimbul unui
autovehicul uzat”.

 Procedura de înregistrare a proprietarului autovehiculului uzat în
aplicația PEVAUTO se va face prin completarea datelor personale din:
CI/BI și certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat
(talon), pentru persoanele fizice, certificatul de înmatriculare emis
de ONRC și certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat
(talon), pentru persoanele juridice și încărcarea acestor documente în
aplicație. În situația în care numărul de identificare al
autovehicululi uzat menționat (serie șasiu) nu este pe certificatul de
înmatriculare, proprietarul va încărca și cartea de identitate a
autovehiculului.

În aplicația PEVAUTO proprietarul își va exprima acordul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și va declara pe propria
răspundere că nu are datorii la bugetul de stat și la cel local.
Neînregistrarea documentelor prevăzute mai sus sau înregistrarea lor
într-o altă formă decât cea solicitată, atrage imposibilitatea
acceptării în Program.

 Aplicația va genera fiecărui proprietar înregistrat un cod unic, ce
va fi comunicat pe adresa de e-mail valabilă, împreună cu un link unic
pe baza căruia va putea ulterior accesa aplicația pentru a încărca
documentele referitoare la casarea și radierea autovehiculului uzat.

Perioada de înscriere în program a participanților (proprietarilor de
autovehicule uzate) va fi comunicată pe site-ul PMB cu minimum 3 zile
înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de
înregistrare.