Featured, Social

Primăria Capitalei: Finantarea centrelor destinate victimelor violentei domestice nu a fost sistată

Apar în continu informatii false, tendentioase şi incorecte vehiculate in spatiul public, prin care Primăria Capitalei este acuzată că a oprit finantarea Centrului de primire in regim de urgentă ”Casa INVICTA” al Asociatiei, ANAIS, acestea nu reprezinta altceva decat o serie de afirmatii injuste care aduc prejudicii de imagine atat Primariei Capitalei cât şi Primarului General.

Primăria Capitalei finantarea centrelor destinate victimelor violentei domestice nu a fost sistată

Pentru corecta informare a opiniei publice reamintim faptul ca Primaria Capitalei NU a oprit finantarea unui proiect social, acordul cu aceasta asociatie fiind de fapt incheiat pe o perioada determinata, respectiv septembrie 2018-februarie 2019, fapt cunoscut de asociatia in cauza. Astfel, nu se poate afirma ca ar fi vorba despre o “oprire” sau “sistare” a finantarii, ci despre finalizarea acestei colaborari punctuale, asa cum este ea reglementata de legislatia aplicabila in domeniu.

Licenta de functionare

Finantarea activitatilor derulate de catre ONG-uri se poate face atat din fonduri publice cat si private, cu mentiunea ca serviciul social pentru care se solicita finantare trebuie sa detina licenta de functionare. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Asociatia Anais detine pentru ”Centrul de primire in regim de urgenţa destinat victimelor violenţei domestice – Casa INVICTA”, Licenta de functionare provizorie emisa in data de 23.03.2018, pentru un an.

Primăria Capitalei finantarea centrelor destinate victimelor violentei domestice nu a fost sistată

Avand in vedere cele enuntate anterior, in lipsa unei licente de functionare, valabile, autoritatea publica locala nu poate finanta activitatea niciunui O.N.G.

Primăria Capitalei acordă 1.500 de lei/lună pentru plata chiriei, în cazul victimelor violenței sociale

Primăria Capitalei a inițiat, în luna februarie, Programul pilot “Impreuna!”, care se adreseaza victimelor violentei in familie de pe raza Municipiului Bucuresti, care nu beneficiază de adăpost într-un alt centru de profil al statului sau al unor ONG-uri. Acestea pot beneficia de un ajutor financiar in cuantum de maxim 1.500 lei/luna, suma dedicata exclusiv platii chiriei unei locuinte in municipiul Bucuresti. Programul nu este limitat, așadar, la un anumit număr de locuri, așa cum se întâmplă în cazul unui adăpost de profil. Principalul obiectiv este de a scoatere victimele din mediul abuziv si de a le izolara de agresor. In cadrul programului, se asigură pastrarea confidentialitatii, așadar victimelor le este asigurat accesul la o locuinta care sa le permita sa-si inceapa o noua viata, in conditii de siguranta.

Colaborări pe bază de proiect; Primaria Municipiului Bucuresti nu poate asigura finanțarea continuă a activităților organizațiilor neguvernamentale.

Mai mult decat atat, Primaria Municipiului Bucuresti nu finanta toate activitatile derulate de Asociatia Anais ci doar proiectele implementate in comun cu Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala a Muncipiului Bucuresti, astfel:

– in anul 2016 CGMB a aprobat Acordul de Asociere dintre municipiul Bucuresti, prin DGASMB si Asociatia Anais, in vederea implementarii in comun a proiectului “Stop violentei in familie” in cadrul “Centrului de asistenta pentru mama si copil”. Pentru implementarea acestui proiect fost aprobat un buget in valoare de 189.600 lei, buget aferent doar activitatilor derulate decatre Asociatia Anais. Perioada de implementare a proiectului a fost de 1 an. Centrul de asistenta pentru mama si copil aflat in subordinea DGASMB functioneaza si in prezent, ca urmare a reorganizarii sub titulatura de Centrul de sprijin pentru familii defavorizate.

Conform Acordului, Asociatia Anais a oferit servicii de informare, consiliere psihologica si juridica victimelor violentei in familie care au accesat serviciile sociale oferite de catre DGASMB prin Centrul de asistenta pentru mama si copil.

– In anul 2017 a fost inaintata CGMB propunerea privind aprobarea unui nou acord de asociere dintre municipiul Bucureşti, prin DGASMB şi Asociatia ANAIS, in vederea implementarii in comun a proiectului “Stop violentei in familie! Servicii complexe pentru victimele violentei in familie” Perioada de implementare, prevazuta in acord a fost de 1 an.

Proiectul a avut un buget aprobat in valoare de 816.960 lei, buget aferent doar activitatilor derulate de catre Asociatia Anais, la nivelul celor doua centre „Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” si „Centrul de primire in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice ”Casa INVICTA”.

Facem precizarea ca centrul ”Casa INVICTA”, cu o capacitate de 16 locuri (8 femei si 8 copii), a fost infiintat de catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) in cadrului proiectului ”START – O viata de calitate in siguranta!” finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

– In anul 2018 a fost incheiat un nou acord de asociere, potrivit H.C.G.M.B. nr. 441/26.07.2018 privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin DGASMB şi Asociatia ANAIS, in vederea implementarii in comun a proiectului “Stop violentei in familie! Servicii complexe pentru victimele violentei in familie”. Perioada de implementare a acestui proiect a fost de 6 luni, valoarea finantarii fiind de 755.476 lei.

Astfel, se poate constata cu usurinta ca aceste proiecte au fost aprobate in CGMB la date care nu asigura continuitatea activitatilor ci au un vedere indeplinirea, in comun, a obiectivelor stabilite la nivelul fiecarui proiect, respectiv:

– in anul 2016 hotararea a fost adoptata in 31.03.2016, pentru o perioada de implementare de un an;

– in anul 2017 hotararea a fost adoptata, in data de 18.05.2017, pentru o perioada de implementare de un an;

– in 2018 hotararea a fost in 26.07.2018 pentru o perioada de implementare de sase luni.

Potrivit prevederilor legale, Primaria Municipiului Bucuresti nu poate asigura finantarea continua a activitatilor organizatiilor neguvernamentale.

Astfel, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.153/2001, art. 1, alin. (3) ”Asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot primi subventii de la bugetele locale, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) lit. b)-d) si administreaza unitati de asistenta sociala care se adreseaza beneficiarilor dintr-un singur judet, respectiv dintr-un sector al municipiului Bucuresti.”

Pentru accesarea unor fonduri de la bugetele locale, asociatiile sunt obligate sa depuna solicitari in acest sens hotararea fiind luata la nivelul Consiliului Local de sector.

Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile

Reiteram faptul ca Primaria Capitalei nu limiteaza accesul niciunui ONG la finantare sau la colaborarea cu DGASMB, din contra, are un regulament clar definit in domeniu, care permite accesul organizatiilor non-profit la fonduri, asa cum va prezentam detaliat mai jos, dar deruleaza si activitati proprii, prin intermediul directiei de profil (DGASMB).

Pentru finantarea nerambursabila a ONG-urilor de profil (furnizori de servicii sociale), este in vigoare un Regulament elaborat anul trecut (HCGMB nr.274/2018).

Finantarea se face, conform Regulamentului amintit, numai in baza unei proceduri de selectie publica de proiecte si numai dupa publicarea Programului anual, astfel incat orice ONG eligibil sa poata avea acces la fondurile disponibile. Intrucat contine prevederi cu privire la suma anuala alocata in acest sens, Programul poate fi elaborat numai dupa aprobarea, in CGMB, a bugetului local al Municipiului Bucuresti.

De asemenea, subliniem ca, potrivit legislatiei in vigoare, un proiect nu poate fi implementat decat in masura in care este indicata sursa de finantare aferenta perioadei de implementare.

DGASMB ofera sprijin concret tuturor categoriilor sociale vulnerabile

Subliniem faptul ca domeniul asistentei sociale reprezinta o prioritate pentru Primaria Municipiului Bucuresti, actuala administratie acordand o atentie deosebita acestei problematici.

Pentru prima data, prin decizia actualei administratii, autoritatea locala ofera sprijin concret, imediat, tuturor categoriilor sociale vulnerabile, tinerilor care isi intemeiaza o familie sau devin parinti, oferind totodata stimulente financiare menite sa sustina educatia copiilor, imbunatatirea calitatii vietii seniorilor, precum si alte stimulente financiare care contribuie, uneori decisiv, la tratarea unor probleme medicale ale beneficiarilor. Numai anul trecut peste 100.000 de bucuresteni au beneficiat de aceste stimulente.

Mai mult decat atat, in anul 2019, Primaria Municipiului Bucuresti, prin Direcţia Generala de Asistenţa Sociala a Municipiului Bucureşti, asigura, pentru victimele violentei in familie, urmatoarele servicii si beneficii sociale:

– Servicii de gazduire, hrana, consiliere psihologica si asistenta sociala, la nivelul Centrului de sprijin pentru familii defavorizate si a celor doua locuinte protejate;

– Acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violentei in familie din municipiul Bucuresti, in cuantum de maxim 1500 lei lunar, conform Programului-pilot ”Impreuna!”.

(Implementarea Programului-pilot ”Impreuna!” va fi asigurata de catre specialistii Centrului de sprijin pentru familii defavorizate).

– Decontarea costurilor aferente serviciilor privind examinarea victimelor si eliberarea certificatului medico-legal pentru victimele violentei in familie din municipiul Bucuresti, conform H.C.G.M.B. nr. 39/2016.

In plus, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti are in vedere, dupa aprobarea bugetului municipiului Bucuresti, demararea procedurilor aferente vederea inchirierii unui imobil (compus din teren si constructie) in vederea amenajarii unui centru social destinat victimelor violentei in familie.