Primăria Municipiului București a publicat pe site-ul www.pmb.ro,

secțiunea “Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat” lista celor
5000 de proprietari acceptați în ”Programul de stimulare a eliminării
traficului bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare,
prin acordarea de eco-vouchere”, denumit în continuare ”Program”,
aprobat prin HCGMB nr.377/26.07.2018.
 
Lista celor 5.000 de proprietari acceptați cuprinde, pentru fiecare
persoană în parte, codul primit la înregistrare, inițialele numelui și
prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum și ora
înregistrării. De asemenea, pe adresa de e-mail personală, fiecare
participant (proprietar) va primi un link pe care va putea încărca
documentele obținute ulterior, în vederea intrării în posesie a
eco-voucherelor.
 
Reamintim faptul că, din momentul publicării listei celor 5000 de
proprietari, aceștia au la dispoziție o perioadă de 90 de zile
calendaristice în care pot să caseze și să radieze din circulație
autovehiculul uzat.
 
Documentele obținute în urma casării și radierii, precum și dovada că
nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la cel local
(documente în termen de valabilitate la data depunerii), vor fi
încărcate pe adresa de link primită pe e-mail, în termen de 10 zile de
la radiere, dar nu mai târziu de cele 90 de zile calendaristice de la