Actualitate, Featured

PMB a organizat o procedură legală pentru achiziția de locuințe

PMB a organizat o procedură legală pentru achiziția de locuințe: achiziția respectă procedurile legale în vigoare, beneficiază de evaluarea unui expert ANEVAR și a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București

Reglementările în vigoare nu permit PMB să cumpere locuințe în baza prețurilor afișate online, ci pe baza ofertelor depuse în cadrul procedurilor organizate în acest sens. Prețul asumat de ofertanți este cel din ofertele depuse

Ofertele primite în cadrul procedurii se încadrează în prețurile practicate pe piața imobiliară :

Primăria Capitalei respinge acuzațiile conform cărora ar cumpăra locuințe la prețuri majorate cu 60% față de prețul pieței, din următoarele considerente:

Achiziția de locuințe vizată de declarațiile preluate în mass-media și în social-media se încadrează în prețurile existente pe piața imobiliară în prezent. Este vorba despre achiziția a 177 de apartamente, aprobată prin HCGMB privind achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

În cadrul procedurii au fost depuse 18 oferte, dintre care au fost calificate 10, în urma verificării documentelor. Ulterior, după verificarea în teren a modului de respectare a cerințelor PMB formulate în documentația de achiziție, au fost calificate 4 oferte. Prețurile aferente acesor 4 oferte se situează la valori cuprinse între 1.084 și 1.412 euro pe metru pătrat, cu TVA inclus.

Primăria Capitalei a solicitat opinia unui expert ANEVAR, care atestă că ofertele selectate de comisia de evaluare se încadrează în prețurile practicate pe piața imobiliară. Pentru conformitate, raportul a fost inclus în documentația aferentă procedurii. Subliniem că ANEVAR este o asociație independentă formată din evaluatori autorizați, deci care au competența de a redacta opinii calificate privire la valoare unui bun.

Astfel, raportul citat atestă faptul că “prețurile de ofertă pentru vânzarea apartamentelor cu două camere amplasate în zona analizată sunt situate între 1.200 și 1.700 de euro pe metru pătrat”.

Precizăm, totodată, că Primăria Capitalei a inițiat, în acest an, mai multe proceduri pentru asigurarea fondului locativ pentru diverse categorii avute în vedere, care însă nu au fost finalizate întrucât fie nu au fost depuse oferte, fie au fost depuse oferte neconforme cu cerințele formulate de municipalitate.

Cu privire la diferența dintre prețul din ofertele depuse la PMB și prețurile afișate pe site, precizăm că, în cadrul ședinței de evaluare a ofertelor, reprezentanții PMB au solicitat clarificări în acest sens, răspunsul primit de la reprezentanții ofertanților fiind acela că prețurile de pe site fie reprezintă instrumente de marketing folosite în mod curent de dezvoltatorii imobiliari sau de alte tipuri de comenrcianți, fie nu sunt actualizate. Răspunsul ofertanților a fost consemnat în procesul verbal al ședinței respective.

Pe de altă parte, prețul luat în calcul de Comisia de evaluare nu poate fi cel afișat pe site-uri, așa cum invocă anumite voci în mediul public, ci numai cel ofertat în cadrul procedurii, în cazul de față prețul asumat de operatorii economici în ofertele concrete, formulate ca răspuns la anunțul PMB.

Primăria Capitalei nu își poate asuma responsabilitatea pentru politica de marketing a operatorilor economici care prezintă oferte pe piața imobiliară și nu poate obliga operatori cu preț mai mic, chiar dacă aceștia ar exista pe piață, să depună oferte în cadrul unei proceduri publice organizate de PMB.

De altfel, întrebări legate de prețul de achiziție au fost formulate și de consilierii generali, la ședința CGMB în care a fost propusă spre aprobare această achiziție, iar aparatul de specialitate al PMB a oferit toate informațiile necesare. De altfel, proiectul a fost aprobat cu 39 de voturi pentru, așadar este vorba despre o achiziție realizată cu aprobarea forului decizional al Municipiului București, și nu în baza deciziei unei singure persoane.

Subliniem, așadar, că achizițiile publice realizate de PMB au la bază prevederile legislative din domeniu, în care achizitorul poate analiza doar ofertele primite efectiv în cadrul procedurii și poate selecta din rândul acestora oferta care satisface cerințele tehnice. Ofertele selectate se încadrează, din punct de vedere financiar, în bugetul estimat și în valoarea estimată prevăzută în documentația de atribuire.