Plenul Senatului a adoptat luni o propunere legislativă care vizează creşterea gradului de transparentizare a colectării, dar mai ales a repartizării către titularii de drepturi de autor a sumelor colectate, potrivit agerpres.ro.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe a trecut cu 78 de voturi “pentru”, 14 “împotrivă” şi o abţinere.

Plenul Senatului a adoptat luni o propunere legislativă care vizează creşterea gradului de transparentizare. Proiectul, iniţiat de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi, are ca obiect de reglementare instituirea, sub sancţiune contravenţională, a obligaţiei organismelor de gestiune colectivă de a publica trimestrial, prin afişare la sediul acestora, precum şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, informaţii privind sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari, provenienţa acestora, modul de calcul al drepturilor, precum şi reţinerile aplicate.

Potrivit expunerii de motive, soluţiile propuse “sunt absolut necesare în vederea creşterii gradului de transparentizare a activităţii acestor entităţi în ceea ce priveşte colectarea, dar, mai ales, repartizarea către titularii de drepturi a sumelor colectate, având în vedere numeroasele memorii şi petiţii adresate Comisiei pentru cultură cu privire la acest subiect”.

Senatul este prima Cameră sesizată.