Actualitate, Stiri

Nu oricine mai are dreptul să cumpere pământ!

Dacă vrei să cumperi teren agricol, trebuie să treci un test de agricultor. Persoanele fizice nu vor mai putea cumpăra teren agricol extravilan dacă nu vor putea să dovedescă că au cunoştinţe în domeniul agricol sau că au activat minim 5 ani în acest sector, potrivit unui proiect de lege privind înstrăinarea terenurilor agricole.

utilaj_52911700Persoanele fizice nu vor putea deţine mai mult de 100 de hectare de teren agricol extravilan şi pentru a cumpăra, cetăţenii români sau cei din UE, trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să dovedescă că au cunoştinţe în domeniul agricol sau că au activat minim 5 ani în acest sector.

„Este o condiţie pe care trebuia să o punem (experienţa de minim cinci ani – n.r.). Cred că este foarte importantă pentru dezvoltarea agriculturii româneşti. Din păcate, în ultimul timp, solul a fost degradat în anumite zone şi de faptul că nu au existat cunoştinţe suficiente pentru practicarea agriculturii. Pe viitor, cei care vor să lucreze în agricultură trebuie să aibă minime cunoştinţe. Ele nu sunt definite prin acest proiect de lege, vor fi definite ulterior, în urma dezbaterii publice, printr-o hotărâre de guvern cu norme metodologice”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

El a arătat că în România cerinţele nu sunt atât de restrictive ca în alte state şi a dat exemplul Franţei, unde o condiţie este să existe studii în agricultură pentru cei care vor să deţină o exploataţie agricolă.

De asemenea, persoanele fizice care deţin în proprietate terenuri agricole în România situate în extravilan trebuie să facă dovada că au desfăşurat activităţi agricole pe acestea, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Agriculturii.

Piaţa funciară va fi liberalizată de la 1 ianuarie 2014, astfel că va fi permisă cumpărarea de terenuri agricole de către cetăţenii din UE.

Proiectul de lege mai prevede că terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României nu pot fi înstrainate prin vânzare-cumpărare decât cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, iar că cele pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplator, pot fi înstrainate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din România, situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi Statul Român, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin prezenta lege.

Terenurile agricole cumpărate trebuie să fie utilizate potrivit destinației categoriei de folosință înscrise în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară. Prin excepție se poate schimba categoria de folosință a terenului cumpărat numai din categoria de folosință agricol în altă categorie de folosință agricol.

De asemenea, persoanele fizice care cumpără teren agricol, pe care este amplasată o infrastructură de irigații sau de îmbunătățiri funciare, au obligația de a o menține cel puțin în starea în care a fost cumpărată, astfel cum a fost atestată prin avizul Autorității Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Nerespectarea prevederilor legii este pedepsită cu amendă de până la 100.000 de lei/ha.

Prin proiectul de lege este înfiinţată Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, finanţată din surse proprii şi bugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Noua structură va fi condusă de un director general numit prin ordin al ministrului Agriculturii.

Autoritatea asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumparare pe site-ul propriu, asigură verificarea exercitării dreptului de preemţiune, verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de catre potenţialul cumpărător, emite avizul prealabil încheierii contractului de vânzare-cumparare al terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv din alt stat membru al Uniunii Europene sau terţ, precum şi apatrizi cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, sau terţ.

Totodată autoritatea va înfiinţa, gestiona şi administa o bază de date a terenurilor agricole din România situate în extravilan.

blank