Economic, Stiri

Nereguli la proiecte de mediu derulate în perioada 2009-2012

Corpul de control al premierului a sesizat organele de urmărire penală

  Ponta  (3)

Corpul de control al primului-ministru a sesizat organele de urmărire penală cu privire la posibile fapte de natură penală în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, în 11 localităţi, printre care se află şi municipiul Piatra-Neamţ.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autorităţi ale administraţiei publice locale, pe un eşantion constituit din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, oraşul Petrila şi comuna llia, judeţul Hunedoara, comunele Dragalina şi Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, comunele Aghireşu şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj, comunele Corbii Mari şi Răscaieţi, judeţul Dâmbovita, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu şi comuna Lovrin, judeţul Timiş.

Printre neregulile constatate se numără: obţinerea finanţării nerambursabile de la bugetul Fondului pentru mediu prin folosirea unor înscrisuri care conţineau date necorespunzătoare adevărului; îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă; neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare nerambursabilă de către responsabilii legali ai proiectelor; organizarea cu întârziere fată de prevederile contractului de finanţare nerambursabilă a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări, cu efecte asupra termenului de valabilitate a contractului; atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiţii finanţate din bugetul Fondului pentru mediu; subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înştiinţarea autorităţilor publice locale; executarea lucrărilor fără emiterea unor autorizaţii de construire; decontarea nejustificată şi nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate; schimbarea, fără drept, a destinaţiei fondurilor publice alocate obiectivului de investiţii; disimularea cotei de profit practicate de către executanţii lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii, în scopul decontării profitului din bugetul Fondului pentru mediu, contrar regulilor de acordare a finanţării nerambursabile.

 


loading...