Uniunea Europeană ar trebui să elimine toate obstacolele cu care se confruntă persoanele LGBT atunci când își exercită drepturile fundamentale, consideră deputații din Parlamentul European, iar România se află – alături de Ungaria și Polonia – în postura de stat membru UE acuzată că încalcă valorile europene.

Într-o rezoluție referitoare la drepturile persoanelor LGBT în UE – adoptată cu 387 voturi pentru, 161 împotrivă și 123 abțineri -, Parlamentul European transmite că acești cetățeni ar trebui să își poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulație, oriunde în Uniunea Europeană.

Familiile LGBTIQ și cuplurile de același sex ar trebui să aibă aceleași libertăți de circulație și aceleași drepturi de reîntregire a familiei ca și celelalte
Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri împotriva României, Ungariei și Poloniei pentru încălcarea valorilor UE

LGBTIQ este un acronim care se referă la colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală, transgen, queer, persoanele intersex, persoanele asexuale, demisexuale, autosexuale, abrosexuale, pansexuale, trisexuale, sapiosexuale, polisexuale, poligame, poliamoroase, persoanele non-binare, persoanele care practică travesti, BDSM, fetișisme, swing, persoanele bi-curioase, non-heterosexuale, persoanele heterosexuale care practică sex cu persoane de același sex, persoanele care practică munca sexuală, dar și alte minorități care nu sunt minorități sexuale.

Deputații doresc ca familiile LGBTIQ să aibă același drept la reîntregirea familiei
Potrivit rezoluției Parlamentului European, căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ”ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soții și partenerii de același sex ar trebui tratați în același mod ca și cei de sex opus”.

Rezoluția îndeamnă toate țările UE să accepte ca părinți legali adulții menționați în certificatul de naștere al unui copil. În general, deputații doresc ca familiile LGBTIQ să aibă același drept la reîntregirea familiei ca și cuplurile de sex opus și familiile acestora.

Pentru a se asigura că copiii nu devin apatrizi atunci când familiile lor se mută într-un alt stat membru, eurodeputații susțin că familiile ar trebui să beneficieze de același tratament în întreaga UE.

Legislația din România trebuie actualizată
În urma hotărârii Curții Europene de Justiție „Coman & Hamilton”, care a constatat că dispozițiile referitoare la „soț/soție” din Directiva privind libera circulație se aplică și cuplurilor de același sex, ”Comisia ar trebui să ia măsuri împotriva României, în cazul în care guvernul nu actualizează legislația națională pentru a reflecta această hotărâre”, solicită eurodeputații.

Deputații din Parlamentul European ”au luat act de discriminarea cu care se confruntă comunitățile LGBT din Polonia și Ungaria”. Parlamentul solicită luarea unor măsuri suplimentare la nivelul UE (proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, măsuri judiciare și instrumente bugetare) împotriva acestor țări.