La creşterea PIB au contribuit toate ramurile economiei

 INS (6)

Institutul Naţional de Statistică a menţinut datele referitoare la creşterea economică înregistrată în primele trei luni din acest an, de 3,8% comparativ cu perioada similară din 2013 şi de 0,1% raportat la ultimul trimestru al anului trecut. Industria a avut cea mai mare contribuţie, de 2,3%, la creşterea Produsului Intern Brut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2014 faţă de trimestrul I 2013, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepţia construcţiilor, activităţilor de intermediere financiară şi asigurări şi a activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport care, împreună, au avut o contribuţie negativă de 0,4%.

Contribuţii pozitive mai importante au avut următoarele ramuri: industria (2,3%), cu o pondere de 29,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,9%, comerţul cu ridicată şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (0,6%), cu o pondere de 12,5% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 5,4%, informaţiile şi comunicaţiile (0,3%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,3%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (7,4%).

Impozitele nete pe produs au avut o contribuţie la creşterea PIB de 0,8%, cu o pondere de 13,9% la formarea PIB, iar volumul de activitate s-a majorat cu 5,5%, relevă datele INS.

În intervalul analizat, contribuţii negative la creşterea PIB au avut activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cu 0,2%, construcţiile şi intermedierile financiare, cu câte 0,1% fiecare.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al căror volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 4,4% la creşterea PIB, exportului net (cu o contribuţie de 0,7%), consecinţă a creşterii cu 9,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere, uşor mai mică, a volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 8,5%.

INS remarcă, de asemenea, soldul pozitiv al balanţei de plăţi. Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital (cu 10,4%) aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de 1,5%.

Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I din 2014, a fost de 162,66 miliarde de lei, preţuri curente. Ca serie brută, PIB estimat pentru primul trimestru din 2014 a fost de 127,62 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,8% faţă de trimestrul I din 2013.

Citeste si...
ANAF-ul, reorganizat prin OUG. Urmează val de restructurări