România a cheltuit în 2019 5,065 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, adică 0,48% din PIB, sectorul având la finalul anului trecut un număr de 43.973 de salariaţi, cu 1,7% mai puţini faţă de anul 2018, a anunţat luni Institutul Naţional de Statistică (INS).

“Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,48% din PIB, din care: 0,28% pentru sectorul privat şi 0,20% pentru sectorul public. În România, în anul 2019, s-au cheltuit 5,065 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. La sfârşitul anului 2019, în activitatea de cercetare-dezvoltare îşi desfăşurau activitatea 43.973 de salariaţi, cu 1,7% mai puţini faţă de anul 2018”, arată datele INS.

În anul 2019, au fost cheltuite 5,065 miliarde lei pentru cele patru sectoare de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare, din care 4,718 miliarde lei cheltuieli curente (93,2%) şi 346,4 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 6,8%.)

În anul 2019, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 63,9% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o scădere cu 0,8 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2018.

INS: România a cheltuit anul trecut 5,06 miliarde lei pentru activitatea de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au avut o pondere mai mică în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2018 (respectiv 18,7% faţă de 19,3%), în timp ceponderea cheltuielilor cu dezvoltarea experimentală a crescut cu 1,4 puncte procentuale (de la 16% la 17,4%).

După sursele de finanţareale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2019, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai mare pondere, respectiv 52,6%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 34,4%.

În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unitǎţile din sectorul guvernamental (75,2% din total sector), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (73,1%).

Sursele de finanţare din străinătate utilizate în activitatea de cercetare-dezvoltare din România au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (45% din sursele provenite din străinătate), sectorul guvernamental (37,7%) şi sectorul învăţământ superior (17,2%).

La 31 decembrie 2019, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 43.973 salariaţi, din care 20.252 erau femei,respectiv 46,1%.

După nivelul de pregătire profesională, 85% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2019, aveau studii superioare (37.393 salariaţi), iar 15% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6.580 salariaţi). În anul 2019, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18.249 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 8.986 femei.

În funcţie de orele efectiv lucrate, circa 72% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2019, au lucrat normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2019, cercetătorii au avut o pondere de 61,8% în numărul total de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare, cu un efectiv de 27.168 salariaţi, în scădere cu 303 salariaţi, comparativ cu anul 2018.