Actualitate, Featured

Iată ce explicații dă Guvernul pe subiectul zilei

Guvernul pe subiectul zilei da explicatii. Articolul 54 din decretul prezidențial care dă posibilitatea închiderii unor site-uri pe motiv de răspândire de informații false a stârnit reacții aprinse.

ActiveWatch spune că dispozițiile din decret instituie și posibilitatea cenzurii, afirmând: „Niciodată nu trebuie ca guvernul să aibă puterea de a stabili adevărul unei informații. Această forță o au numai dictaturile”.

„Deși înțelegem și susținem necesitatea unei comunicări publice responsabile, considerăm că metodele prin care se asigură informarea corectă a populației sunt transparența instituțională, comunicarea de către autorități a deciziilor și a informațiilor prin intermediul experților, implementarea corectă și în regim de celeritate a reglementărilor în audiovizual de către Consiliul Național al Audiovizualului. De asemenea, există deja suficiente legi în vigoare care ar putea fi aplicate pentru a contracara diseminarea de informații false, fără încălcarea drepturilor constituționale la libertatea de exprimare și acces la informațiile de interes public. Guvernul are la îndemână posibilitatea de a impune preluarea informațiilor oficiale de către toate instituțiile media, lăsând cetățeanului libertatea de a evalua calitatea de adevăr. Niciodată nu trebuie ca guvernul să aibă puterea de a stabili adevărul unei informații. Aceasta forță o au numai dictaturile. Nu trebuie să uităm că suntem într-un an electoral și că cei care vor aplica acest decret sunt actori politici interesați de rezultatul alegerilor. Cerem autorităților să nu facă uz de prevederile care vizează contracarea informațiilor false, care crează posibilitatea instituirii cenzurii, și să se concentreze exclusiv pe informarea corectă și transparentă a publicului”, a transmis ActiveWatch luni.

La rândul său, Grupul de Comunicare Strategică, cel care dă date despre coronavirus, a făcut luni precizări în ce privește dispozițiile din decretul prezidențial care dau posibilitatea opririi unor site-uri ce ar publica informații false legat de COVID-19.

Grupul spune că reglementarea „nu privește instituțiile de presă recunoscute la nivelul opiniei publice, a căror identitate este cunoscută și cu care autoritățile se află într-un raport de colaborare și dialog permanent”.

„Privitor la dispozițiile prevăzute în decretul Președintelui României referitoare la propagarea de informații false prin intermediul mass-media și în mediul online, facem următoarele precizări:

• Analiza referitoare la publicațiile care difuzează în mod sistematic și deliberat informații false, ignorând apelul pentru o informare corectă și obiectivă, va fi realizată la nivelul Grupului de Comunicare Strategică.
• Dispoziția referitoare la eventuala dezactivare a publicației online este emisă de Ministrul Afacerilor Interne, în baza analizei Grupului de Comunicare Strategică.
• Dispoziția Ministrului Afacerilor Interne este implementată prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Menționăm faptul că această reglementare nu privește instituțiile de presă recunoscute la nivelul opiniei publice, a căror identitate este cunoscută, și cu care autoritățile se află într-un raport de colaborare și dialog permanent.

Acest instrument privește combaterea acțiunilor de dezinformare al căror scop este de a induce panica, prin intermediul unor publicații fără identitate ori a unor publicații care în mod sistematic prezintă informații fără bază reală.

Analiza se va realiza asupra fiecărui caz în parte și va fi în mod obligatoriu deschis un dialog prealabil cu reprezentanții publicației (dacă pot fi identificați) care ar putea face obiectul unei asemenea analize”, spune Grupul într-un comunicat de presă.

Articolul 54 din decret prevede:

„Art. 54 – (1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.
(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.
(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
(4) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.
(5) La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale”.

Președintele ANCOM, Sorin Grindeanu a declarat, pentru presa, că nu instituția pe care o conduce va decide care sunt știrile false, ci Grupul de Comunicare Strategică.

„Există un grup de comunicare strategică, acest grup va face analiza referitoare la difuzarea de fake news-uri. Ca urmare a acelei analize, va exista o decizie a Ministerului de Interne, un ordin, de fapt, care se comunică ANCOM, iar prin decizia ANCOM, se va intra pe articolul 54 la care faceți dvs referire. ANCOM nu face decât să pună în aplicare ceea ce a decis Grupul de Comunicare Strategică.”, a spus Grindeanu.