Legii
Featured, IT&C

Iată ce avize sunt necesare înainte de adoptarea Legii 5G și cum va influența ea firmele mici și mijlocii

Proiectul Legii 5G este dezbătut în regim de urgență de Camera Deputaților, iar azi este ultima zi de depunere a amendamentelor, în timp ce întocmirea raportului final va avea loc pe 13 mai. Însă, pentru a avea caracter constituțional, legea trebuie să fie adoptată având avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

Potrivit articolului 9 alineatul (2) a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii („Legea IMM-urilor”) „principalele proiecte de legi cu impact asupra mediului de afaceri vor fi prezentate de către inițiatori, înainte de a fi supuși aprobării, la analiza Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii ”. Așadar, acest fapt subliniază că orice proiect de lege ce poate avea un impact semnificativ asupra IMM-urilor ar trebui să facă obiectul acestei aprobări.

Totodată, potrivit aceleiași legi, înainte de adoptarea legii ar fi fost necesară realizarea Testului întreprinderilor mici și mijlocii („Testul IMM-urilor”). Mai exact, IMM-urile ar trebui consultate pentru a stabili și analiza existența, natura și amploarea impactului proiectului de act normativ asupra desfășurării viitoare a activității lor.

Urmând practica generală a Curții Constituționale în legătură cu avizele care sunt obligatoriu de solicitat de inițiator, dacă acest lucru nu se întâmplă legea poate fi declarată ca fiind neconstituțională.

Conform legii, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale și camerele de comerț și industrie, în cadrul competenței lor, au obligația să elaboreze și să implementeze politici și să asigure măsuri și acțiuni care să contribuie la protecția întreprinderilor mici și mijlocii în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative și prin prevenirea creșterii nemotivate a costurilor legate de conformarea acestora față de reglementările aflate în vigoare.

În ceea ce privește Legea 5G și luând în considerare forma sa actuală, impactul asupra mediului de afaceri va fi unul substanțial. Dacă legea va fi adoptată în lipsa unor amendamente coerente și justificate, iar producătorul chinez Huawei va fi exclus de la licitația pentru implementarea rețelelor 5G în România, costurile pentru utilizarea rețelelor vor crește, generând instabilitate pe perioada următorilor ani. Acest aspect poate avea un efect negativ asupra proceselor operaționale din companii.

Întrucât accelerarea procesului de digitalizare a României depinde într-o mare măsură de desfășurarea licitației pentru implementarea rețelelor 5G în baza unui cadru legislativ sigur și optim, ar fi recomandat ca proiectului de lege 5G să îi fie acordată o perioadă suficientă de timp pentru a face posibilă obținerea tuturor avizelor necesare înainte de adoptarea sa în Parlament.